Provedbeni plan

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Faza Aktivnosti Rezultati aktivnosti Suradnici Trajanje aktivnosti (od-do)
1) Upoznavanje suradnika na projektu s projektom Struna i točnim opsegom projekta izgradnje temeljnog matematičkog nazivlja. Utvrđivanje okvirnog opsega (broja pojmova za obradu) iz pojedinih grana Inicijalni sastanak svih suradnika i raspodjela zaduženja po pojedinim granama, uz definiranje okvirnog broja predviđenih pojmova po granama pregledna matrica zaduženja suradnika po granama voditelj i svi suradnici oko 17.9.2012.
Izrada početne verzije popisa temeljnih pojmova po granama abecedni popis temeljnih naziva, uz provjeru u Struni jesu li neki od pojmova već obrađeni u sklopu nekog drugog projekta svi suradnici 17.9.2012 - 16.10.2012
prvi sastanak sa Savjetnicima za hrvatski jezik i koordinatorima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje razrađen način komunikacije članova projekt i koordinatora iz Instituta; prijenos iskustava, pozitivnih i negativnih, iz ranijih projekata voditelj, 2 suradnika-matematičara, 2 suradnika jezikoslovca oko 1.10.2012.
2) Snimka postojećeg stanja u sustavu Struna u odnosu na područja koja se pokrivaju projektom izvoz podataka iz Strune koji bi mogli spadati u područje pokrivenih projektom prikaz relevantnih podataka u elektroničkom i po potrebi u tiskanom obliku Goran Igaly, Pavle Goldstein, Nenad Antonić 1.10.2012-30.10.2012
raspodjela izvezenih podataka po granama postojećim matematičkim pojmovima dodijeljena grana prema važećoj klasifikaciji Ivica Gusić, Zoran Škoda, Miljenko Huzak, Željka Milin-Šipuš 30.10.2012-16.11.2012
provjera jesu li upotrijebljene definicije i termini u skladu s važećom praksom označeni postojeći zapisi u Struni svi suradnici (po granama) + jezikoslovac (za koordinaciju) 30.10.2012-30.11.2012
rješavanje konflikata (ispravljanje krivih definicija) riješeni ili označeni problemi u postojećim zapisima svi suradnici (po granama), jezikoslovci, suradnici na ostalim projektima 30.11.2012-30.12.2012
završni sastanak vezan uz definicije kojima je potrebna dorada, s analizom do sada unesenih novih zapisa od strane članova projekta potpuno jasna procedura i kriteriji za upis u Strunu; dokument s opisom potencijalnih pogrešaka i primjera jezikoslovac (barem jedan), svi suradnici oko 30.12.2012
Predavanje s radnim naslovom "Računalna lingvistika izgradnja sustava temeljnog matematičkog nazivlja (projekt Struna)" Prikaz rada na projektu u sklopu rada inženjerske sekcije Hrvatskog matematičkog društva Zoran Škoda + koordinator programa ili voditelj projekta (uvodni dio) siječanj 2013.
Faza koja se odvija istovremeno s 1) i 2) Izrada "Internih uputa za unos matematičkih pojmova u sustav Struna" Dokument "Internih uputa za unos matematičkih pojmova u sustav Struna Goran Igaly (izrada), jedan jezikoslovac (pregled) 16.10.2012-30.12.2012
Upoznavanje svih članova s "Internim uputama" Svi članovi upoznati s uputama koje se neće bitno mijenjati do kraja projekta svi članovi projekta oko 30.12.2012
3) Izgradnja i usklađivanje hrvatskog nazivlja po pojedinim granama i opsegu određenom u točki 1) Upis naziva, sinonima i dijela atributa u zapise s početnog abecednog popisa ažuriran dio podataka iz matematičkog nazivlja u Struni svi članovi + jezikoslovci 30.10.2012.-30.1.2013
Analiza postavljenih upita i izrada izvještaja izvještaj o traženim terminima i prikaz na web stranicama Miljenko Huzak, Goran Igaly 30.1.2012-1.8.2013
4) Unos termina, definicija i ostalih relevantnih polja u središnji sustav Struna, prema specifikaciji terminološkog zapisa Usuglašavanje naziva i određivanje preporučenih naziva i dopuštenih sinonima upotpunjena baza podataka s matematičkim nazivljem svi suradnici 16.11.2012-18.6.2013
Usporedba s temeljnim pojmovima relevantnih stranih baza podataka sličnog tipa prijedlog popisa naziva koje vi trebalo dodati u temeljno matematičko nazivlje Zoran Škoda 16.1.2013-18.4.2013.
5) Prikaz rezultata rada na projektu na mrežnim stranicama, u obliku priopćenja na stručnim skupovima i organizacija predavanja na matičnoj i drugim zainteresiranim ustanovama Izrada web stranice s informacijama o projektu i novostima odnosno događanjima vezanim uz projekt web stranica s informacijama o projektu Goran Igaly, Nenad Antonić 16.1.2013-18.9.2013
realizacija tražilice koja koristi mrežni uslugu Strune mogućnost pretraživanja korištenjem mrežne usluge Strune Goran Igaly, vanjski suradnik (volonter), programer sa strane Strune 18.4.2013-18.6.2013
priopćenje na stručnim skupovima, predavanja o projektu izgradnje temeljnog matematičkog nazivlja 3 predavanja ili priopćenja na kojima će zainteresiranim članova matematičke zajednice biti prezentiran sustav i prodiskutirane mogućnosti i koristi koje sustav pruža voditelj + 3 suradnika ukupno (2 suradnika po svakom predavanju) 18.4.2013-16.9.2013
Predavanje za nastavnike matematike, posebice za sastavljače zadataka na državnoj maturi nastavnici matematike upoznati s postojanjem Strune i matematičkim nazivljem u ovoj bazi Željka Milin-Šipuš 18.6.2013-18.7.2013
Predavanje "Matematika i jezikoslovlje" (radni naslov) na nekom uglednom skupu odnosno u reprezentativnom prostoru s određenim brojem uzvanika Upoznavanje donositelja odluka s matematičkim dijelom Strune kao i s važnošću tog segmenta. Cilj: osvijestiti potrebu za daljnjom izgradnjom matematičkog nazivlja Ivica Gusić i jedan jezikoslovac ili koordinator projekta Struna 1.9.2013-16.9.2013
6) Izrada periodičkog i završnog izvješća Izrada periodičkog izvješća izvješće o realizaciji projekta u prvoj polovici financiranja Goran Igaly 15.2.2013-18.3.2012
Izrada završnog izvješća izvješće o realizaciji projekta na kraju razdoblja financiranja Goran Igaly 18.8.2013-16.9.2013

Periodično izvješće HRZZ (nakon svakih 6 mjeseci trajanja projekta)