Aktivnost na projektu

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Skoči na: orijentacija, traži

4.2.2013. Raspitao se za izradu majica - Print Studio i samostojećih panoa - majica 84kn, pano 550kn

31.1.2013. Radni sastanak u IHJJ - M.Bratanić, S. Runjaić, V. Cindrić, G. Igaly. Određivanje LaTeXa kao formata za unos matematičkih forumula u polja Definicija, Napomena, KOntekst, Jednadžbna, Formula. Polje KOntekst će služiti za upis "matematičke definicije". Ako se u polje Kontekst upisuje matematička definicija, obavezno se unosi i vrelo. G. Igaly će napraviti program za automatsko propnalaženje citiranih naziva u definicijama i napomenama. Svođenje na osnovni oblik se raqdi na temelju baze podataka HR.Txt

09.11.2012. Praktična terminološka radionica. Prisutni: Ivica Gusić, Pavle Goldstein, Goran Igaly, Željka Milin Šipuš. Siniša Runjaić, Tomislav Stojanov, Maja Lončar (+Maja Bratanić)

11.10.2012 Praktična terminološka radionica. Voditelj: Siniša Runjaić. Prisutni članovi projekta: Nenad Antonić, MIljenko Huzak, Goran Igaly i Zoran Škoda (kratko) + Barbara Štebih Golub (IHJJ). Konceptualni sustav, istorodni pojmovi, napraviti popis pojmova, definicije u prvom času nisu u središtu, napomena služi kao proširenje definicije - u njoj se mogu koristiti matematički simboli (latex), Dopisivanje služi za komunikaciju čalanova projekta i terminologa

Druga terminološka radionica

27.09.2012. Voditelji: M. Bratanić, S. Runjaić, M. Mihaljević. Prisutni članovi projekta: Prisutni: N.Antonić, Z.Škoda, G.Igaly, M.Huzak, Ž. Milin Šipuš

Druga terminološka radionica sastoji se od dvije prezentacije i praktičnoga rada te rasprave.

  1. Prva prezentacija: "Definicija" - M. Bratanić
  2. Druga prezentacija "Najcesce pogrjeske pod utjecajem engleskoga jezika" - kolegice s Odjela za hrvatski standardni jezik
  3. Praktični rad
  4. Rasprava

24.09.2012. Dogovor oko Druge terminološke radionice - G. Igaly, M. Bratanić

20.09.2012. Priprema dokumenta s 35 postojećih pojmova koima je kao polje odabrana i matematika - S. Runjaić

20.09.2012. Izvoz podatka iz Strune u Excel, XML - S. Runjaić, programer e-Strune

18-19.09.2012. Postavlanje inicijalnog sadržaja na wiki lokaciju, izrada google dokumenta - G.Igaly

13.09.2012. Prva terminološka radionica. Prisutni: N.Antonić, Z.Škoda, G.Igaly, I.Gusić, M.Huzak

12.09.2012. Uspostava wiki lokacije Č.Igaly, G.Igaly

Priprema materijala za HNM-Tempo

Početak rada

Prva terminološka radionica održana je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u četvrtak, 13. rujna 2012. 1. Uvodna riječ – voditeljica programa Struna prof. dr. sc. Maja Bratanić 2. Načela terminologije i terminografije - voditeljice Odjela za hrvatski standardni jezik IHJJ, dr. sc. Milice Mihaljević i dr. sc. Lana Hudeček 3. Terminološka baza podataka: e-STRUNA (Bruno Nahod - IHJJ) 4. Ako je još nešto bilo, molim dopišite

Druga terminološka radionica za projek matematičkog nazivlja dogovorena je okvirno za 27. rujna 2012.

Rezervacije termina u dvoranama na PMF-MO

Vjerojatni sadržaj radionice: 1. Načela i metode terminologije i terminografije – II. dio (IHJJ) 2. Terminološka baza podataka: e-STRUNA - nastavak (IHJJ) 3. Unos podataka u terminološku bazu e-STRUNA (IHJJ i suradnici u projektu HNM) – nastavak

Seminar: Hrvatsko nazivlje u matematici - temeljni pojmovi

Predlažem uvođenje seminara pod radnim nazivom HNM-Tempo za čije bi održavanje rezervirali jedan termin u tednu. Seminar se ne bi održavao svaki tjedan već po potrebi. Seminar bi bio otvorenog tipa, tj mogli bi na njemu prisustvotvati i nečlanovi projekta, iako ne očekujem da će takvih biti puno.

Prijedlog pojmova za obradu

Jedan od prvih zadataka na ovom projektu je definirati popis pojmova koji će se obraditi u sklopu ovog projekta. Bitno je odrediti precizan način na koji će se ovi pojmovi odabrati. Ovaj popis mora biti usklađen s projektom Struna.Zbog toga će se najprije obraditi pojmovi koji se na neki način već koriste u Struni, a nakon toga će se obraditi matematički pojmovi koji se javljau u nastavi matematike u osnovnoj i srednjim školama (prvenstveno gimnazijama)

Kod navođenja vrela treba navesti sljedeće: Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov. Mjesto izdavanja. Nakladnik. Godina izdavanja.

Popis vrela već se na početku rada projekta dostavlja IHJJ-u kako bi se ona mogla navesti u padajućemu izborniku. Prema potrebi popis vrela tijekom trajanja projekta može se dopunjavati.

Vrela za HNM-Tempo

Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.