Resursi za analizu

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Nastavni programi

PODRUČJA, POLJA I GRANE ZNANOSTI

(Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja NN br. 29 od. 14.03.97. i izmjene i dopune u NN br. 135 od 15.12.97., NN br. 8. od 21.01.00. i NN br. 30 od 17.03.00.) http://www.hit.hr/docs/dokumenti/Podrucja.pdf

ZNANSTVENA I UMJETNIČKA PODRUČJA, POLJA I GRANE (Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama NN br. 76 od 23. 06. 2005.) http://www.mzos.hr/datoteke/Znanstvena_i_umjetnicka_podrucja_polja_i_grane.pdf

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_76_1500.html Narodne novine br.: 76 23.06.2005.

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_78_2563.html Narodne novine br.: 78 07.07.2008.

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2929.html Narodne novine br.: 118 30.09.2009.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_82_1917.html Narodne novine br.: 82 20.07.2012. - tu srećom nema ništa što se nas (matematike) tiče

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI Polje 1.01. Matematika

Grane 1.01.01 algebra

1.01.02 geometrija i topologija

1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika

1.01.04 matematička analiza

1.01.05 matematička logika i računarstvo

1.01.06 numerička matematika

1.01.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje

1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika

1.01.09 financijska i poslovna matematika

1.01.10 ostale matematičke discipline