Available courses

Razvijanje vještine programiranja i usvajanje jednostavne metode za oblikovanje i dokumentiranje programa. Naglasak je na samostalnom radu studenata, te na izradi većih studijskih primjera.

Programske paradigme, metode i alati. Rekapitulacija klasičnog (funkcionalnog) pristupa programiranju. Osnovne ideje objektnog programiranja te usporedba s klasičnim pristupom uz postupno privikavanje na objektni pristup programiranju temeljeno na ranijem znanju proceduralnog programiranja. Odabrani dijelovi iz jezika UML (Unified Modelling Language - UML). Nužne naredbe programskog jezika C++.

Osposobljavanje za izradu priprema, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i pripremiti ih za cjeloživotno učenje u području informacijsko – komunikacijskih tehnologija (ICT).

Temeljni pojmovi i koncepti metodike nastave informatike, upoznavanje s ICT kurikulumom za osnovnu i srednje škole, te aktualnim nastavnim programima (sve razine planiranja i programiranja). Primjena teorijskih znanja na odabranim konkretnim temama iz školskog gradiva informatike. Praktični rad podrazumijeva rad studenata na računalima, a na seminaru studenti samostalno u timu pripremaju i javno prezentiraju odabrane teme iz programa informatike/računarstva za osnovnu i srednje škole.

Kolegij čini cjelinu s kolegijem Metodika nastave informatike 1 s time da se u MNI1 obrađuju teme iz osnovnoškolske prakse, a na MNI2 iz srednjoškolske.

Osposobljavanje studenata prve godine nastavničkog smjera matematike te matematika i fizike za naprednije korištenje osobnog računala za svakodnevne poslove izravno ili neizravno vezane uz nastavu (upotreba matematičkih računalnih programa, korištenje proračunskih tablica za modeliranje matematičkih koncepata i simulacije, prezentiranje matematičkih sadržaja, koncept jezika za označavanje).