Available courses

Zbog koronavirusa odgođen je Otvoreni dan matematike 2020. koji se trebao održati 3. travnja 2020. Zbog toga je napravljen ovaj Moodle tečaj na kojem će se naći materijali za aktivnosti koje su se trebale odvijati na Otvorenom danu matematike 2020.

Podsjetnik za 3D ispis

Cilj kolegija je usvajanje teorijskih koncepata i standarda vezanih uz digitalne medije, multimedijske elemente i sustave te upoznavanje s aktualnom mogućnostima multimedijske tehnologije. Uz to, cilj je i stjecanje vlastitog praktičnog iskustva studenata u tom području koje će se ogledati u svladavanju vještina kreiranja raznorodnih multimedijskih elemenata pomoću dostupne strojne opreme i softverskih alata te osposobljavnju studenata za samostalni razvoj multimedijskih aplikacija i sustava.

Cilj ovog predmeta je studente osposobiti za:

  • rad s programskim jezicima i opremom za provedbu nastave u osnovnim i srednjim školama iz domene računalnog razmišljanja i programiranja
  • kritičko vrednovanje i odabir programskih alata i opreme za provedbu nastave programiranja u školama
  • prepoznavanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma informatike pogodnih za realizaciju pomoću odgovarajućeg softvera i hardvera


Osposobljavanje za izradu priprema, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i pripremiti ih za cjeloživotno učenje u području informacijsko – komunikacijskih tehnologija (ICT).

Temeljni pojmovi i koncepti metodike nastave informatike, upoznavanje s ICT kurikulumom za osnovnu i srednje škole, te aktualnim nastavnim programima (sve razine planiranja i programiranja). Primjena teorijskih znanja na odabranim konkretnim temama iz školskog gradiva informatike. Praktični rad podrazumijeva rad studenata na računalima, a na seminaru studenti samostalno u timu pripremaju i javno prezentiraju odabrane teme iz programa informatike/računarstva za osnovnu i srednje škole.

Kolegij čini cjelinu s kolegijem Metodika nastave informatike 2 s time da se u MNI1 obrađuju teme iz osnovnoškolske prakse, a na MNI2 iz srednjoškolske.

Razvijanje vještine programiranja i usvajanje jednostavne metode za oblikovanje i dokumentiranje programa. Naglasak je na samostalnom radu studenata, te na izradi većih studijskih primjera.

Programske paradigme, metode i alati. Rekapitulacija klasičnog (funkcionalnog) pristupa programiranju. Osnovne ideje objektnog programiranja te usporedba s klasičnim pristupom uz postupno privikavanje na objektni pristup programiranju temeljeno na ranijem znanju proceduralnog programiranja. Odabrani dijelovi iz jezika UML (Unified Modelling Language - UML). Nužne naredbe programskog jezika C++.

Osposobljavanje studenata prve godine nastavničkog smjera matematike te matematika i fizike za naprednije korištenje osobnog računala za svakodnevne poslove izravno ili neizravno vezane uz nastavu (upotreba matematičkih računalnih programa, korištenje proračunskih tablica za modeliranje matematičkih koncepata i simulacije, prezentiranje matematičkih sadržaja, koncept jezika za označavanje).