Available courses

Materijali za Fortran 77

Materijali za Otvoreni dan matematike 2023

Osposobljavanje studenata prve godine nastavničkog smjera matematike te matematika i fizike za naprednije korištenje osobnog računala za svakodnevne poslove izravno ili neizravno vezane uz nastavu (upotreba matematičkih računalnih programa, korištenje proračunskih tablica za modeliranje matematičkih koncepata i simulacije, prezentiranje matematičkih sadržaja, koncept jezika za označavanje).

Tečaj napravljen za potrebe diplomskog rada 

Kristina Vellico: Mogućnosti korištenja Moodlea za vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi matematike i informatike

Cilj kolegija je usvajanje teorijskih koncepata i standarda vezanih uz digitalne medije, multimedijske elemente i sustave te upoznavanje s aktualnom mogućnostima multimedijske tehnologije. Uz to, cilj je i stjecanje vlastitog praktičnog iskustva studenata u tom području koje će se ogledati u svladavanju vještina kreiranja raznorodnih multimedijskih elemenata pomoću dostupne strojne opreme i softverskih alata te osposobljavnju studenata za samostalni razvoj multimedijskih aplikacija i sustava.

Osposobljavanje studenata prve godine nastavničkog smjera matematike te matematika i fizike za naprednije korištenje osobnog računala za svakodnevne poslove izravno ili neizravno vezane uz nastavu (upotreba matematičkih računalnih programa, korištenje proračunskih tablica za modeliranje matematičkih koncepata i simulacije, prezentiranje matematičkih sadržaja, koncept jezika za označavanje).