Available courses

Cilj ovog kolegija je osposobiti studente za samostalnu upotrebu i primjenu osobnog računala za svakodnevne potrebe (priprema dokumenata, elektronička pošta, Internet). Ovaj praktikum ključan je za nastavak studija jer se pretpostavlja da će se osobna računala koristiti u gotovo svim kolegijima.

Hardver i softver. Informacijsko-komunikacijska tehnologija, Osnovni rad s računalom - oblikovanje dokumenata., Primjene računala, Osnovni mrežni servisi

Cilj ovog predmeta je studente osposobiti za:

  • rad s programskim jezicima i opremom za provedbu nastave u osnovnim i srednjim školama iz domene računalnog razmišljanja i programiranja
  • kritičko vrednovanje i odabir programskih alata i opreme za provedbu nastave programiranja u školama
  • prepoznavanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma informatike pogodnih za realizaciju pomoću odgovarajućeg softvera i hardvera


Osposobljavanje za izradu priprema, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, kao i pripremiti ih za cjeloživotno učenje u području informacijsko – komunikacijskih tehnologija (ICT).

Temeljni pojmovi i koncepti metodike nastave informatike, upoznavanje s ICT kurikulumom za osnovnu i srednje škole, te aktualnim nastavnim programima (sve razine planiranja i programiranja). Primjena teorijskih znanja na odabranim konkretnim temama iz školskog gradiva informatike. Praktični rad podrazumijeva rad studenata na računalima, a na seminaru studenti samostalno u timu pripremaju i javno prezentiraju odabrane teme iz programa informatike/računarstva za osnovnu i srednje škole.

Kolegij čini cjelinu s kolegijem Metodika nastave informatike 2 s time da se u MNI1 obrađuju teme iz osnovnoškolske prakse, a na MNI2 iz srednjoškolske.