Bronštejn

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Skoči na: orijentacija, traži

Iz Matematičkog priručnika su izvučeni pojmovi iz kazala, s namjerom pronalaženja tih pojmova u postojećim nazivima i definicijama u Struni. Pojmovi namjerno nisu uređivani (dopunjavani s vodećim pojmom. Tako npr. nizovi, konačni nije nužno pretovreno u konačni nizovi, jer je cilj pronći u Struni potencijalne matematičke izraze. Na popisu je 5316 potencijalnih pojmova. Mnogi od njih uopće nemaju smisla. Stoga ponavljam da ovaj popis služi isključivo kao filtar za izlučivanje potencijalnih matematičkih pojmova u definicijama iz Strune. Tu bi trebalo uključiti i polja Naziv, Sinonim i Napomena. Nažalost, u izvozu podataka iz Strune nije dobiveno polje Napomena.

Bronštejn 1115-1120 (621)

 1. Aachenska biblioteka
 2. Abelova grupa
 3. Abelova integralna jednadžba
 4. Adams-Bashforthova metoda s više koraka
 5. adicioni teorem
 6. adicioni teorem algebre
 7. adicioni teorem area funkcija
 8. adicioni teorem hiperboličke funkcije
 9. adicioni teorem inverzne hiperboličke funkcije
 10. adicioni teorem inverzne trigonometrijske funkcije
 11. adicioni teorem trigonometrijske funkcije
 12. adicioni teoremi Fourierovih transformata
 13. adjungirana matrica
 14. adjungirani
 15. adjungirani operator neomeđenog operatora
 16. adjungirani operatori na normiranim prostorima
 17. adjungirani prostor
 18. afine koordinate
 19. afini potprostori
 20. Aitken-Nevilleov algoritam
 21. Aitken-Nevilleova interpolacija
 22. aksijalni vektori
 23. aksijalno polje
 24. aksiom
 25. aksiom otvorenih skupova
 26. aksiom polunorme
 27. aksiom skalarnog produkta
 28. aksiom uređenog vektorskog prostora
 29. aksiom vektorskog prostora
 30. aksiom za normirane prostore
 31. aksiom zatvorenog skupa
 32. aksiomi metričkog prostora
 33. algebarske funkcije
 34. algebarske jednadžbe
 35. algebarske strukture
 36. algebarske transcendentne funkcije
 37. algebarski
 38. algebarski iracionalitet
 39. algebarski izrazi
 40. algebarski oblik
 41. algebra
 42. algebra i diskretna matematika
 43. algebra sklopki
 44. algebra sklopki
 45. algebra skupova
 46. algebra terama
 47. algoritam
 48. algoritam maksimalnog protoka
 49. algoritam na grafu
 50. algoritam nalaženja maksimalnog protoka
 51. algoritam teorije grafova
 52. algoritmi na grafovima
 53. alternirajuće točke
 54. alternirajući putovi
 55. alternirani redovi
 56. amortizacija
 57. amplituda
 58. amplitudna frekvencija
 59. amplitudni spektar
 60. analitička geometrija
 61. analitička geometrija
 62. analitička geometrija prostora
 63. analitička geometrija u ravnini
 64. analitičke funkcije
 65. analiza
 66. analiza pogrešaka
 67. Andronov-Hopfova
 68. Andronov-Hopfova bifurkacija
 69. Anosovljev
 70. Anosovljev difeomorfizam
 71. antideriviranje
 72. antihermitska matrica
 73. antikink soliton
 74. antilogaritmiranje
 75. antisimetrična matrica
 76. anuiteti
 77. anulator
 78. anvelopa
 79. aplikata
 80. A-podalgebra
 81. Apollonijev teorem
 82. Apollonijeve kružnice
 83. aproksimacija
 84. aproksimacija
 85. aproksimacija broja
 86. aproksimacija delta funkcije
 87. aproksimacija integrala
 88. aproksimacija jezgre
 89. aproksimacija metodom najmanjih kvadrata
 90. aproksimacija realnih brojeva
 91. aproksimacija tenzorskim produktom
 92. aproksimacija u srednjem
 93. aproksimacione zadaće
 94. apscisa
 95. apscisna os
 96. apsolutna
 97. apsolutna integrabilnost funkcija
 98. apsolutna integrabilnost prekinutih funkcija
 99. apsolutna konvergencija integrala
 100. apsolutna konvergencija nepravog integrala
 101. apsolutna konvergencija prekinutih funkcija
 102. apsolutna konvergencija reda brojeva
 103. apsolutna konvergencija reda brojeva s kompleksnim članovima
 104. apsolutna neprekidna konvolucija
 105. apsolutna nesigurnost
 106. apsolutna pogreška
 107. apsolutna vrijednost
 108. apsolutna vrijednost
 109. apsolutna vrijednost kompleksnog broja
 110. apsolutna vrijednost vektora
 111. apsolutne vrijednosti
 112. apsolutne vrijednosti hiperboličkih funkcija
 113. apsolutne vrijednosti trigonometrijskih funkcija
 114. apsorpcijski skupovi
 115. apsorpcijski zakoni
 116. area funkcije
 117. area funkcije kompleksne varijable
 118. area funkcije s negativnim argumentom
 119. area kosinus
 120. area kotangens
 121. area sinus
 122. area tangens
 123. argument
 124. argument
 125. argumenti
 126. Arhimedova spirala
 127. aritmetička sredina
 128. aritmetičke operacije
 129. aritmetički nizovi
 130. aritmetika
 131. arkus funkcije
 132. Arnoldov jezik
 133. ASCII kod
 134. asimptota
 135. asimptotska jednakost funkcije
 136. asimptotski redovi potencija
 137. asocijativni zakoni
 138. asocirana Legendreova funkcija
 139. astroida
 140. atraktor
 141. atraktor
 142. autokorelacijska funkcija
 143. autonomna
 144. azimut
 145. azimutska jednadžba
 146. bačva
 147. Baierov teorem o kategorijama
 148. Bairstowova metoda za određivanje parova korijena
 149. bajt (byte)
 150. Banachov teorem
 151. Banachova algebra
 152. Banachova algebra
 153. Banachove vektorske rešetke
 154. Banachovi prostori
 155. Banach-Steinhausov teorem
 156. baricentrične koordinate
 157. Bayesov teorem
 158. baza
 159. bazične varijable
 160. bazično rješenje linearnog programiranja
 161. bazni vektor
 162. B-B predočenje
 163. Bellmanov princip optimalnosti
 164. Bellmanove funkcionalne jednadžbe
 165. Bergeov teorem
 166. Bernoullijev zakon velikih brojeva
 167. Bernoullijeva
 168. Bernoullijevi
 169. Bernoullijevi brojevi
 170. Bernstein-Bézierovo predočenje krivulja
 171. Bernsteinovi temeljni polinomi
 172. beskonačni
 173. beskonačnodimenzionalni prostori
 174. Besselova
 175. Besselova
 176. Besselove funkcije
 177. beta funkcije
 178. bezvrtložna polja
 179. biblioteke numeričkih postupaka
 180. bidual prostora
 181. bifurkacija
 182. bijekcija
 183. bikubični splajnovi
 184. binarna stabla
 185. binarne relacije
 186. binarni logaritmi
 187. binom
 188. binomna
 189. binomni
 190. binomni izrazi
 191. binormala prostorne krivulje
 192. bit (binary digit)
 193. Bogdanov-Takensova
 194. Bogdanov-Takensova bifurkacija
 195. Bolzanov teorem o nultočkama
 196. Bolzano-Weierstrassov teorem
 197. Booleova algebra
 198. Booleova algebra
 199. Booleova algebra
 200. Booleove algebre
 201. Booleove funkcije
 202. Booleovi izrazi
 203. Borelova sigma algebra
 204. Bornoullijeva
 205. Boussinesqova jednadžba
 206. Bravaissove rešetke
 207. Breit-Wignerova krivulja
 208. Briggsovi logaritmi
 209. brojevi
 210. brojevi
 211. brojevni sustavi
 212. Brouwerov teorem o fiksnoj točki
 213. brza Fourierova transformacija
 214. Burgersova jednadžba
 215. byte (bajt)
 216. Caasinijeve krivulje
 217. Cantorov skup
 218. Cantorova funkcija
 219. Caratheodoryjevi uvjeti
 220. Cardanova formula za kubne jednadžbe
 221. Carsonove
 222. Cauchyjev
 223. Cauchyjev integralni kriterij konvergencije
 224. Cauchyjeva
 225. Cauchyjeva metoda rješenja nehomogene
 226. Cauchyjevi integrali
 227. Cauchy-Riemannova
 228. Cauchy-Riemannovi uvjeti
 229. Cauchy-Schwarzova nejednakost
 230. Cavalierijev princip
 231. Cayleyev teorem grupa
 232. Cayleyev teorem razapinjajućeg stabla
 233. centralna simetrija
 234. centralno vektorsko polje
 235. Choleskyjeva
 236. cijele racionalne funkcije
 237. cijeli
 238. cijeli brojevi
 239. cijeli racionalni izraz
 240. cijev
 241. cikloida
 242. ciklometrijske funkcije
 243. ciklusi u digrafima
 244. cilindričke koordinate
 245. cilindrična spirala
 246. cilindrične funkcije
 247. cilindrično vektorsko polje
 248. cirkulacija vektorskog polja
 249. cisoida
 250. Clabsch-Gordanov
 251. Clairautova
 252. Clairautova diferencijalna jednadžba
 253. Clebsch-Gordanov
 254. code (kôd)
 255. Coulombovo polje točkastog naboja
 256. Cramerovo pravilo
 257. Čebiševljeva aproksimacija
 258. Čebiševljeva aproksimacija
 259. Čebiševljeva nejednakost
 260. Čebiševljevi polinomi
 261. četverokut
 262. član niza
 263. čunjosječnice
 264. čuva orijentaciju
 265. D'Alembertov kriterij konvergencije reda.
 266. D'Alembertova formula
 267. D'Alembertove jednadžbe za sferni trokut
 268. Dantzigov algoritam
 269. Dantzigov algoritam
 270. Darbouxov vektor
 271. Davidon-Fletcher-Powellova metoda
 272. de Morganov zakon
 273. de Morganovi zakoni
 274. de Morganovi zakoni
 275. decimalni broj
 276. decimalni razlomak
 277. decimalni sustav za računalo
 278. defekt
 279. definicija
 280. definicija
 281. definicija integrala
 282. deflacija
 283. degenerirane jezgre
 284. degresivno otpisivanje
 285. dekadski logaritmi
 286. dekrement
 287. dekurzivni kamatni faktor
 288. delta funkcija
 289. delta tenzor
 290. demineprekidan operator
 291. derivabilnost funkcije jedne varijable
 292. derivacija
 293. Derive
 294. deriviranje
 295. deriviranje
 296. Desartesovo pravilo
 297. Descartesove koordinate u ravnini
 298. Descartesov list
 299. deskriptivna statistika
 300. desna
 301. desna i lijeva
 302. desni pol
 303. determinante
 304. determinante
 305. DFP metoda
 306. diedar
 307. diedarska grupa
 308. difeomorfizam
 309. diferencija
 310. diferencija dvaju skupova
 311. diferencijabilnost
 312. diferencijal
 313. diferencijali viših redova
 314. diferencijalna geometrija
 315. diferencijalna jednadžba
 316. diferencijalna jednadžba
 317. diferencijalna jednadžba
 318. diferencijalne jednadžbe
 319. dijeljenje
 320. Diracova
 321. direktni produkt grupa
 322. diskretna
 323. distributivni zakoni
 324. divergencija
 325. divergencija niza
 326. donja i gornja meda
 327. drugog reda
 328. distribucije
 329. dualnost
 330. dvoparametarskih diferencijalnih jednadžbi
 331. dvostrukosložene polustabilne periodičke orbite
 332. egzaktna
 333. eksponencijalni oblik
 334. elementarne
 335. elementarnih funkcija
 336. eliptička
 337. Euklidov algoritam
 338. Eulerova relacija
 339. Eulerov
 340. faktorizacija
 341. F-algebra
 342. Fermatov
 343. Fibonaccijev
 344. flip
 345. Ford-Fulkersonov algoritam
 346. Fourierovih transformacija
 347. fraktalni
 348. Fredholmove alternative
 349. fundamentalnog sustava
 350. funkcija
 351. funkcije
 352. funkcije
 353. funkcije i izrazi
 354. funkcije i konstantnog faktora
 355. funkcije jedne varijable
 356. funkcije više varijabli
 357. funkcije zadane parametarski
 358. funkcionalna analiza
 359. Gaussov algoritam eliminacije
 360. geometrijsko značenje
 361. glavna vrijednost
 362. glavna vrijednost integrala
 363. globalna
 364. grafička
 365. grafičko
 366. grafičko integriranja
 367. granična vrijednost
 368. granična vrijednost funkcije
 369. grupe
 370. Hamiltonov sustav
 371. harmonijska analiza
 372. Hénonov
 373. hiperbole
 374. hiperboličkih funkcija
 375. homogenizam algebri
 376. homoklina
 377. Hopfova
 378. idempotentna svojstva
 379. imaginarni
 380. imaginarni dio
 381. imaginarnih varijabli
 382. implicitne
 383. IMSL biblioteka
 384. integrabilnost
 385. integrali
 386. integralna formula
 387. integralni teorem
 388. integriranje
 389. interpolacijski
 390. inverzne
 391. inverzne funkcije
 392. involutornost komplementa
 393. iracionalni
 394. izomorfizam
 395. izračunavanje
 396. jedne varijable
 397. kao uređaj
 398. kaotični
 399. Kartezijev produkt n skupova
 400. klasične grupe
 401. klasifikacija algebarskih izraza
 402. kodimenzija
 403. koeficijent
 404. koeficijenti
 405. kompleksne
 406. kompleksne funkcije
 407. kompleksne nultočke
 408. kompleksne varijable
 409. kompleksni
 410. komplement
 411. kompozicije
 412. komutativna algebra
 413. komutativni zakoni
 414. konačna
 415. konačna algebra
 416. konačni
 417. kongruencije algebri
 418. konstante
 419. kontravarijantni
 420. konvarijantna
 421. konvergencija
 422. konvergentni
 423. konvergentni alternirani redovi
 424. konverzija
 425. konjugirano kompleksni
 426. korjenovanje
 427. kovarijantna
 428. kovarijantni
 429. kriterij konvergencije reda
 430. kriterij postojanja granične vrijednosti
 431. krivulja
 432. krivulje
 433. krivulje (ovali)
 434. Kruskalov algoritam
 435. kvadratični
 436. kvocijenta
 437. kvocijentna algebra
 438. linearna
 439. linearna algebra
 440. linearni
 441. logaritamski
 442. logaritamski zadane funkcije
 443. lokalna
 444. Lorenzov
 445. luka
 446. Mersennovi
 447. metoda računanja realnih korijena
 448. metoda za simetrične matrice koeficijenata
 449. množenje
 450. modificirana
 451. modul
 452. monotoni
 453. monotoni operatori
 454. NAG biblioteka
 455. nejednakost
 456. nejednakost trokuta
 457. nelinearni
 458. nelinearnih operatora
 459. nenegativni
 460. nenegativnost
 461. neobičan
 462. nepravi algebarski izraz
 463. neutralni elementi
 464. niz
 465. nizovi
 466. n-mjesne
 467. normalizirani
 468. normalne forme
 469. normirana algebra
 470. n-tog reda
 471. nulvrijednost
 472. o fiksnoj točki
 473. o neprekidnosti inverznog operatora
 474. obična
 475. odnos različitih area funkcija
 476. određivanje jednadžbe
 477. oduzimanje
 478. omeđeni
 479. opći član
 480. operacije
 481. operatora
 482. osnovna pravila
 483. osnovna pravila
 484. osnovna svojstva
 485. ovisna o početnim uvjetima
 486. parametarski zadane
 487. parcijalna
 488. parcijalni
 489. Pascalov trokut
 490. ploha
 491. ploha
 492. po volumenu
 493. pod integralom
 494. podalgebra
 495. podjela algebarskih izraza
 496. pojam
 497. polugrupe
 498. poopćena
 499. posredne funkcije
 500. potencije
 501. potenciranje
 502. poučak
 503. pravi algebarski izraz
 504. pravila za podskupove
 505. pravila za računanje
 506. preslikavanje među grupama
 507. pri rješavanju rubnog problema
 508. prikaz
 509. prikraćena i produljena
 510. primjena
 511. primjeri
 512. princip dualnosti
 513. princip za realne brojeve
 514. prirodni
 515. problem
 516. prosti
 517. prosti
 518. prostorna
 519. prostorni
 520. prvi i drugi 12
 521. QR-algoritmi
 522. racionalni
 523. računalski program
 524. rastav
 525. ravninski
 526. Rayleigh-Ritzov algoritam
 527. razdioba vjerojatnosti
 528. razlomka
 529. razvoj
 530. realni
 531. realni dio
 532. realnih funkcija
 533. recipročni
 534. red
 535. reda
 536. redova potencija
 537. redovi
 538. redovi
 539. ređene oblike
 540. relacije između area funkcija
 541. relativno prosti
 542. Remesov algoritam
 543. rješavanje algebarske jednadžbe
 544. Rombergov algoritam
 545. nepomičnom točkom
 546. pomičnom točkom
 547. sedlaste točke
 548. sigma algebra
 549. simetrična
 550. simetrična diferencija dvaju skupova
 551. simetričnost
 552. singularni vektor
 553. skalarnog polja
 554. sklopki
 555. skupovi
 556. slobodna algebra
 557. složeni
 558. smanjenje
 559. spirala
 560. sukcesivna aproksimacija
 561. sukcesivna aproksimacija Banachovog prostora
 562. sukcesivna diferencijalna jednadžba
 563. sukcesivna integralna jednadžba
 564. sustava
 565. šiljasta
 566. tablica
 567. tablica elementarnih funkcija
 568. tablica funkcija
 569. tablica grupe
 570. tangencijalni
 571. teorem
 572. tetivni
 573. totalni
 574. transcendentni
 575. transformacije
 576. transkritična
 577. trigonometrijski oblik
 578. trigonometrijskih funkcija
 579. metričkom prostoru
 580. Morse-Smaleovim sustavima
 581. programskim jezicima
 582. ravnini
 583. najmanjih kvadrata
 584. smjeru
 585. umnoška
 586. uniformna aproksimacija
 587. univerzalna algebra
 588. unutarnja
 589. uređena
 590. usmjerena
 591. vanjska
 592. varijable
 593. varijacionog računa
 594. vektorska algebra
 595. vektorska analiza
 596. vektorske
 597. vektorskog polja
 598. vektorskog prostora
 599. verižni razlomci
 600. veza s prirodnim logaritmom
 601. viličasta superkritična
 602. više varijabli
 603. višekanalna analiza
 604. viših redova
 605. volumen rotacionog tijela
 606. vrha
 607. Wronskoga
 608. za jednostruko povezana područja
 609. za višestruko povezana područja
 610. zadana implicitno
 611. zadane eksplicitno
 612. zakon
 613. zakon apsorpcije
 614. zakon asocijacije
 615. zakon distribucije
 616. zakon idempotencije
 617. zakon komutacije
 618. zbrajanje
 619. zbroj i razlika
 620. zbroja
 621. zrcaljenje

Bronštejn 1121-1133 (1375)

 1. diferencijalna jednadžba
 2. Helmholtzova
 3. Hermiteova
 4. hiperbolička
 5. hipergeometrijska
 6. homogena
 7. implicitna
 8. Clairautova
 9. integracioni faktor
 10. integral
 11. integralne
 12. krivulje
 13. plohe
 14. kanonski sustav
 15. karakteristike sustava
 16. karakteristične pruge
 17. kruta diferencijalna jednadžba
 18. kvadratura
 19. Laguerreova
 20. Lagrangeova
 21. Laplaceova
 22. Legendreova
 23. linearna
 24. homogena
 25. n-tog reda
 26. nehomogena
 27. osnovni teoremi
 28. s periodičkim koeficijentima
 29. matrična diferencijalna jednadžba
 30. na torusu
 31. normalni oblik
 32. sustav
 33. numeričko integriranje
 34. obična
 35. linearna
 36. približno integriranje
 37. odredbena
 38. opća, obična n-tog reda
 39. parabolička
 40. parcijalna
 41. l. reda
 42. kvazilinearna
 43. linearna
 44. nelinearna
 45. potpuni integral
 46. približno integriranje
 47. partikularno rješenje
 48. Poissonova
 49. potpuno integrabilna
 50. protok diferencijalne jednadžbe
 51. reducirana jednadžba
 52. Riccatijeva
 53. diferencijalna jednadžba
 54. rješavanje pomoću Fourierovih transformacija
 55. rješenje
 56. rubni problem
 57. s konstantnim koeficijentima
 58. s razlomljenom linearnom funkcijom
 59. s varijabilnim koeficijentima
 60. samoadjungirana
 61. singularne točke
 62. sniženje reda
 63. sustav, linearnih
 64. sustavi
 65. svojstvene funkcije
 66. svojstvene vrijednosti
 67. teorem
 68. o rastavljanju
 69. o separaciji
 70. o superpoziciji
 71. teorema egzistencije
 72. teorije polja
 73. topološka ekvivalencija
 74. ultrahiperbolička
 75. Van der Polova jednadžba
 76. varijabilni koeficijenti
 77. varijacije konstanata
 78. viših redova
 79. Weberova
 80. zadana implicitno
 81. Clairautova
 82. Lagrangeova
 83. u parametarskom obliku
 84. diferencijalna transformacija, afina
 85. diferencijalni
 86. kvocijent
 87. operatori, pravila računanja
 88. račun
 89. osnovni teoremi
 90. diferencijske jednadžbe
 91. uz početne uvjete
 92. uz rubne uvjete
 93. linearne
 94. diferenciranje
 95. funkcije
 96. jedne varijable
 97. više varijabli, pravila
 98. implicitnih funkcija
 99. operatora
 100. komponente vektora
 101. pravila računanja
 102. pregled pojmova
 103. prostorno
 104. veze
 105. pod znakom integrala
 106. diferenciranje
 107. prostorno
 108. vektorskih funkcija
 109. difuzna jednadžba
 110. trodimenzionalna
 111. digitalna simulacija
 112. digitalno otpisivanje
 113. dijadski produkt
 114. dvaju vektora
 115. dviju matrica
 116. dijagonalna
 117. matrica
 118. strategija
 119. Maxwellov dijagonalni postupak
 120. dijeljenje
 121. dužine
 122. u zadanom omjeru
 123. kompleksnog broja
 124. matrice sa skalarom
 125. polinoma
 126. racionalnih brojeva
 127. dimenzija
 128. Donady-Oesterleua
 129. donja točkovna dimenzija
 130. gornja točkovna dimenzija
 131. Hausdorffova
 132. informacijska
 133. kapacitetna
 134. korelacijska
 135. Ljapunovljeva
 136. metrička
 137. mjere
 138. na invarijantnim mjerama
 139. poopćena
 140. Renyijeva
 141. vektorskog prostora
 142. dinamički
 143. diskretni modeli odlučivanja
 144. problemi optimiranja
 145. dinamički sustavi
 146. disipativni
 147. diskretni
 148. ergodički
 149. diskretno dinamičko optimiziranje
 150. Diracov teorem
 151. Diracova
 152. delta funkcija
 153. distribucija
 154. mjera
 155. direktrisa
 156. elipse
 157. hiperbole
 158. Dirichletov problem
 159. Dirichletovi uvjeti
 160. disipativni dinamički sustav
 161. disjunkcija
 162. disjunktni skupovi
 163. diskretna
 164. Čebiševljeva aproksimacija
 165. funkcija
 166. Haar-wavelet transformacija
 167. razdioba vjerojatnosti
 168. zadaća
 169. diskretni
 170. dinamički modeli odlučivanja
 171. dinamički sustavi
 172. topološka konjugiranost
 173. diskretno dinamičko optimiziranje
 174. diskriminanta
 175. disperzija
 176. granice pouzdanosti
 177. distribucija
 178. beskonačnih redova
 179. Diracova
 180. niza
 181. regularna
 182. vektorskog polja
 183. pravila za izračunavanje
 184. u različitim koordinatama
 185. distribucija derivacija
 186. divergencija niza
 187. u užem smislu
 188. u širem smislu
 189. divergencija reda
 190. divergencija vektorskog polja
 191. centralnog polja
 192. definicija
 193. komponenata vektora
 194. s nabla operatorom
 195. u različitim koordinatama
 196. divergentni
 197. nepravi integral
 198. redovi
 199. djeljitelj
 200. djeljivost brojeva
 201. dodekaedar. 159
 202. događaj
 203. elementarni
 204. nemogući,'- 749
 205. nezavisni
 206. sigurni
 207. slučajni
 208. u potpunom sustavu
 209. dokaz
 210. izravni
 211. konstruktivni
 212. neizravni
 213. potpunom indukcijom
 214. domena funkcije
 215. dopustivo područje
 216. dovoljni uvjeti za konvergenciju nepraviii
 217. integrala
 218. drugi korijen
 219. kvadratnog binoma
 220. linearnog binoma
 221. drugi teorem o translaciji za Z-transformaciu
 222. dual Banachova prostora
 223. dualizacija
 224. dualna tvrdnja
 225. dualni prostor
 226. dualnost
 227. međusobna
 228. u Booleovoj algebri
 229. u linearnom programiranju
 230. u nelinearnom programiranju
 231. u optimizaciji
 232. duljina luka
 233. elipse
 234. hiperbole
 235. krivuljnim integralom 1. vrste
 236. kružnog segmenta
 237. parabole
 238. prostorne krivulje
 239. ravninske krivulje
 240. duljine likova integriranjem
 241. dužina
 242. dvodimenzionalna područja
 243. sferni dvokut
 244. dvoplohi hiperboloid
 245. dvostruka primjena nabla operatora
 246. dvostruka točka krivulje
 247. dvostruki integral
 248. izračunavanje
 249. u polarnim koordinatama
 250. primjene
 251. teorem egzistencije
 252. za koordinate težita
 253. za mase
 254. za momente inercija
 255. za površine
 256. za volumene
 257. dvostruki pravac
 258. dvostruki soliton
 259. dvostruko periodičke funkcije
 260. đavolje stube
 261. EAN europski broj proizvoda
 262. egzaktna diferencijalna jednadžba
 263. egzistencija
 264. baze
 265. određenog integrala
 266. protoka
 267. egzistencijalni kvantifikator
 268. Einsteinova konvencija za sumiranje
 269. EKONS sustav brojeva računa
 270. numerički ekscentricitet
 271. elipse
 272. hiperbole
 273. krivulje 2. reda
 274. parabole
 275. sferni eksces
 276. eksplicitni
 277. oblik jednadžbe pravca
 278. prikaz funkcije
 279. eksplicitno zadana funkcija
 280. eksponencijalna
 281. funkcija kompleksne varijable
 282. opća funkcija
 283. razdioba vjerojatnosti
 284. suma
 285. eksponencijalne funkcije
 286. integrali
 287. eksponencijalne jednadžbe
 288. eksponencijalni oblik kompleksnog broja
 289. eksponent
 290. princip ekstrapolacije
 291. ekstrapolacijska kvadraturna formula
 292. ekstremala
 293. polumjer zakrivljenosti
 294. ekstremi funkcije više varijabli
 295. ekstremne vrijednosti
 296. apsolutni maksimum
 297. apsolutni minimum
 298. funkcija
 299. globalne
 300. lokalne
 301. maksimum
 302. globalni
 303. relativni
 304. minimum
 305. globalni
 306. relativni
 307. određivanje
 308. relativne
 309. ekvivalentne nejednadžbe
 310. element
 311. generički
 312. inverzni
 313. konačni
 314. luka krivulje
 315. neutralni
 316. pozitivni
 317. singularni
 318. element plohe
 319. integralni račun
 320. tablice
 321. komponente vektora
 322. parametarski oblik
 323. elementarna ćelija kristalne rešetke
 324. neprimitivna elementarna ćelija
 325. primitivna elementarna ćelija
 326. elementarna
 327. disjunkcija
 328. formula predikatnog računa
 329. konjunkcija
 330. teorija brojeva
 331. djeljivost
 332. prosti brojevi
 333. elementarne funkcije
 334. algebarske
 335. integrali
 336. neprekinutost
 337. prekinutost
 338. transcendentne
 339. elementarni događaj
 340. elementi
 341. linearne algebre
 342. luka krivulje na plohi
 343. duljina
 344. površine zakrivljenih ploha
 345. skupa
 346. teorije ergodičnosti
 347. elipsa
 348. definicija
 349. duljina luka
 350. jednanžba
 351. numerički ekscentricitet
 352. poluparametar
 353. površina
 354. promjeri
 355. ravnalica
 356. tangenta
 357. transformacija koordinata
 358. žarišna svojstva
 359. elipsoid
 360. plohe drugog reda
 361. eliptička
 362. diferencijalna jednadžba
 363. točka plohe
 364. eliptičke funkcije
 365. eliptički integrali
 366. druge vrste
 367. inverznih funkcija
 368. neodređeni
 369. nepotpuni i potpuni
 370. određeni
 371. prve vrste
 372. treće vrste
 373. eliptički
 374. paraboloid
 375. valjak
 376. endomorfizam
 377. entropija
 378. metrička
 379. poopćena
 380. topološka
 381. epicikloida
 382. prikraćena
 383. produljena
 384. epitrohoida
 385. epsilon tenzor
 386. Erastotenovo sito
 387. ergodički dinamički sustavi
 388. Euklidov algoritam
 389. Euklidska
 390. metrika
 391. norma
 392. vektora
 393. Euklidski vektorski prostori
 394. Euler-Hierholzerov teorem
 395. Eulerov integral
 396. poligonalni postupak
 397. Eulerov
 398. kut
 399. multiplikator diferencijalne jednadžbe
 400. poligonalni postupak
 401. teorem
 402. o poliedrima
 403. teorije grafova
 404. Eulerova diferencijalna jednadžba
 405. varijacionog računa
 406. prilagodba rubnim uvjetima
 407. Eulerova
 408. formula
 409. funkcija
 410. konstanta
 411. relacija
 412. kompleksnog broja
 413. staza
 414. tura
 415. Eulerovi
 416. brojevi
 417. grafovi
 418. trokuti
 419. europski broj proizvoda EAN
 420. evolucijska
 421. funkcija
 422. jednadžba
 423. nelinearna
 424. evoluta zadane krivulje
 425. evolventa
 426. kružnice
 427. zadane krivulje
 428. faktor
 429. množenja
 430. polinoma
 431. faktorijel
 432. Fermat-Eulerov teorem elementarne teorije brojeva
 433. Fermatov teorem
 434. za najveću i najmanju vrijednost
 435. za proste brojeve
 436. Fibonaccijevi brojevi
 437. niz
 438. svojstva
 439. fiksna točka
 440. Banachov teorem
 441. Brouwerov teorem
 442. funkcije
 443. komformno preslikavanje
 444. Schauderov
 445. princip
 446. teorem
 447. stabilna
 448. financijska matematika
 449. Fisherova
 450. F-razdioba
 451. razdioba vjerojatnosti
 452. fitovanje krivulje računalom
 453. flip-bifurkacija
 454. Ford-Fulkersonov algoritam za nalaženje maksimalnog protoka
 455. forum
 456. kvadratna
 457. pozitivno definitna
 458. linearna
 459. formule
 460. Cardanova
 461. d'Alembertova
 462. dimenzije
 463. Duhamelova
 464. Eulerova
 465. Fourierova
 466. Frenetova
 467. Greenova
 468. Hermiteova
 469. Heronova
 470. interpolacijske
 471. Kirchhoffova
 472. kombinatorike
 473. kvadraturne
 474. Liouvillova
 475. Moivreove
 476. hiperboličke
 477. kompleksnog broja
 478. trigonometrijske
 479. Newton- Leibnizova
 480. Ostrograditkog-Gaussa
 481. parcijalne integracije
 482. Parsevalove
 483. formule
 484. Plemelja i Sochozkog
 485. Poissonova valna jednadžba
 486. pravokutnika
 487. Riemannova
 488. Schwarz-Christoffelova
 489. Simpsonova
 490. Stirlingova
 491. Taylorova
 492. trapezna
 493. za Fourierove koeficijente
 494. za polukutove sfernog trokuta
 495. za polustranice sfernog trokuta
 496. za trigonometrijske interpolacije
 497. zatvorena
 498. Fourierov
 499. integral
 500. red
 501. zbroj
 502. Fourierova integralna formula
 503. Fourierove transformacije
 504. adicioni teorem
 505. brza
 506. definicije
 507. deriviranje u području originala i slike
 508. eksponencijalna
 509. integriranje
 510. u području originala i slike
 511. inverzije
 512. konvolucija
 513. dvostrana
 514. jednostrana
 515. kosinus transformacije
 516. pravila računanja
 517. pregled
 518. sinus transformacije
 519. slike funkcije
 520. spektralna interpretacija
 521. tablice
 522. teorem o linearnosti
 523. teorem o prigušenju
 524. teorem o sličnosti
 525. teorem o translaciji
 526. usporedba s Laplaceovom transformacijom,
 527. Fourierovi koeficijenti
 528. formule
 529. numeričko računanje
 530. Fourierovi redovi
 531. svojstva
 532. u Hilbertovim prostorima
 533. za ortonormirane sustave
 534. fraktali
 535. Fredholmove alternative
 536. Fredholmove integralne jednadžbe
 537. metoda rješavanja
 538. s degeneriranom jezgrom
 539. numerički postupak
 540. Fredholmovi teoremi
 541. Frenetov trobrid
 542. Frenetove formule
 543. Fresnelov integral
 544. fundamentalni niz
 545. funkcija
 546. algebarska
 547. analitička
 548. apsolutno integrabilna
 549. area
 550. arkus
 551. Besselova
 552. imaginarnih varijabli
 553. modificirana
 554. beta
 555. Booleova
 556. Cantorova
 557. cijela
 558. ciklometrijska
 559. cilindrična
 560. diferencijabilna po dijelovima
 561. diskretna
 562. domena
 563. dvostruko periodička
 564. eksplicitni prikaz
 565. eksponencijalna
 566. kompleksne varijable
 567. ekstremne vrijednosti
 568. elementarna
 569. definicija
 570. transcendentna
 571. eliptička
 572. amplitudna
 573. Jacobijeva
 574. theta
 575. Weierstrassova
 576. Eulerova
 577. funkcija pogreške
 578. gamma
 579. grafovi funkcija
 580. granična vrijednost
 581. beskonačna
 582. desna
 583. iterirana
 584. lijeva
 585. Taylorov razvoj u red
 586. u beskonačnosti
 587. Greenova
 588. gustoće vjerojatnosti
 589. funkcija
 590. Hamiltonova funkcija
 591. harmonijska
 592. Heavisideova
 593. hiperbolička
 594. hipergeometrijska
 595. holomorfna
 596. homogena
 597. implicitni prikaz
 598. impulsa
 599. integrabilna
 600. invertibilna
 601. inverzna
 602. derivacija
 603. viših redova
 604. egzistencija
 605. hiperbolička
 606. trigonometrijska
 607. iracionalna
 608. istinitosti
 609. izmjeriva
 610. Jacobijeva
 611. jedne varijable
 612. diferencijabilnost
 613. diferenciranje
 614. kompleksna
 615. kompleksne varijable
 616. algebarska
 617. area funkcija
 618. arkus funkcija
 619. derivabilnost
 620. diferencijabilnost
 621. eksponencijalna
 622. elementarna
 623. hiperbolička
 624. kvadratna
 625. kvadratni korijen
 626. limes
 627. linearna
 628. neprekidnost
 629. omeđena
 630. razlomljena
 631. trigonometrijska
 632. komplement
 633. kompozicija
 634. kosekans
 635. kosinus
 636. kotangens
 637. kuglina
 638. kuta
 639. kvadratna
 640. kvaziperiodička
 641. Laplaceova
 642. Legendreova (Lagrangeova)
 643. linearna
 644. logaritamska
 645. funkcija
 646. logaritamska
 647. lokalno sumabilna
 648. Mac Donaldova
 649. meromorfna
 650. monotono padajuća i rastuća
 651. neelementarna
 652. neparna
 653. neprekinuta
 654. jednostrano
 655. po dijelovima
 656. svuda
 657. u intervalu
 658. nezavisna
 659. omeđena
 660. parametarski oblik derivacija viših redova
 661. parna
 662. periodička
 663. po dijelovima neprekidna
 664. područje definicije i vrijednosti
 665. pogreške
 666. mjerenja
 667. pojam
 668. polinomi
 669. n-tog reda
 670. poopćena
 671. potencije. 71
 672. pozitivna
 673. primitivna
 674. pripadnosti
 675. razdiobe
 676. razlomljena
 677. linearna
 678. racionalna
 679. realna
 680. red veličine
 681. redovi funkcija
 682. regularna
 683. Riemannova
 684. s više varijabli
 685. sekans
 686. sinus
 687. složene funkcije
 688. derivacija
 689. s meduvarijablama
 690. slučajne varijable
 691. srednja vrijednost
 692. strogo monotona
 693. suma linearne i razlomljene funkcije
 694. sumabilna
 695. tangens
 696. theta
 697. točke prekinutosti
 698. konačan skok
 699. funkcija
 700. točke prekinutosti
 701. uklonjiva prekinutost
 702. točke
 703. transcendentna
 704. trigonometrijska (goniometrijska)
 705. udaljenosti
 706. metričkog prostora
 707. na skupu
 708. uzorka
 709. više varijabli
 710. ekstremi
 711. geometrijski prikaz
 712. granična vrijednost
 713. WALSH
 714. Weberova
 715. Weierstrassova
 716. zadana
 717. eksplicitno
 718. implicitno
 719. parametarski
 720. zavisna
 721. funkcional
 722. definicija
 723. linearni
 724. neprekidni
 725. neprekidni
 726. funkcionalna analiza
 727. funkcionalna jednadžba
 728. Bellmanova
 729. formulacija
 730. fuzzy
 731. komplementi
 732. logika
 733. relacije
 734. relacijski produkt
 735. fuzzy skupovi
 736. komplement
 737. normalni
 738. nosač
 739. odsječak
 740. stavak o reprezentaciji
 741. podskupovi
 742. prazni
 743. presjek
 744. princip proširenja
 745. sličnost
 746. spajanje
 747. subnormalni
 748. tolerancija
 749. ulančavanje
 750. unija
 751. univerzalni
 752. visina
 753. zakoni
 754. Gabor-transformacija
 755. Galjerkinova metoda
 756. gama
 757. funkcija
 758. vrijednosti
 759. operator
 760. Gauss-Krügerove koordinate
 761. Gauss-Newtonov algoritam
 762. Gauss-Newtonova
 763. metoda iteracije
 764. bez deriviranja
 765. Gaussov algoritam
 766. eliminacije
 767. Gaussov integral
 768. pogreške
 769. Gaussov
 770. integralni teorem
 771. korak algoritma
 772. postupak eliminacije
 773. simbol za sumiranje
 774. zakon propagacije pogreške
 775. Gaussova
 776. integralna formula
 777. kvadraturna formula
 778. metoda eliminacije
 779. metoda najmanjih kvadrata
 780. ravnina
 781. transformacija
 782. zakrivljenost plohe
 783. zvonolika krivulja
 784. poopćena
 785. Gaussove koordinate
 786. Gaussove kvadrat urne formule
 787. Gauss-Seidelova metoda iteracije
 788. generička svojstva ravninskih sustava
 789. generiranje novih polja
 790. integriranje
 791. Maxwellov dijagonalni postupak
 792. geodetske krivulje
 793. na plohi
 794. geodetske primjene
 795. koordinate u geodeziji
 796. kut u geodeziji
 797. u izmjeri
 798. lučni presjek
 799. presjek naprijed
 800. presjek natrag
 801. prema Cassiniju
 802. geografska duljina i širina
 803. geografske koordinate
 804. geometrija
 805. analitička
 806. u ravnini
 807. prostorna
 808. diferencijalna
 809. geometrijska definicija
 810. hiperboličkih funkcija
 811. trigonometrijskih funkcija
 812. geometrijska interpretacija
 813. kompleksnih brojeva
 814. Newtonove metode
 815. geometrijska sredina
 816. geometrijski
 817. niz
 818. oblik Hahn-Banachovog teorema
 819. prikaz funkcija više varijabli
 820. geometrijsko značenje
 821. centralne simetrije
 822. integrala prekidnih funkcija
 823. Ginsburg-Landauova jednadžba
 824. Girardovo pravilo
 825. glavna
 826. svojstva sfernog trokuta
 827. veličina
 828. vrijednost
 829. Cauchyjeva integrala
 830. nepravog integrala
 831. glavne kružnice na sferi
 832. glavni
 833. smjerovi zakrivljenosti
 834. teorem teorije funkcija
 835. globalne
 836. bifurkacije
 837. homokline bifurkacije
 838. gradijent
 839. po volumenu
 840. skalarnog polja
 841. u različitim koordinatama
 842. u smjeru
 843. vektorskog polja
 844. graf funkcije
 845. grafičko
 846. deriviranje
 847. integriranje
 848. diferencijalnih jednadžbi
 849. rješavanje linearne optimizacije
 850. grafika u
 851. Mapleu
 852. Mathematici
 853. sustavima kompjutorske algebre
 854. grafovi
 855. Eulerovi
 856. Hamiltonovi
 857. neplanarni
 858. planarni
 859. povezani
 860. problema najkraćeg puta
 861. udaljenosti vrhova
 862. granice pouzdanosti
 863. za disperziju
 864. za srednju vrijednost
 865. granična vrijednost
 866. Caushyjev kriterij postojanja
 867. funkcije
 868. desna
 869. dviju i više varijabli
 870. iterirana
 871. lijeva
 872. poučci
 873. niza
 874. granične vrijednosti
 875. granični
 876. skupovi
 877. zakoni
 878. Newtonovo gravitacijsko polje točkaste mase
 879. Greenova
 880. formula
 881. metoda rješavanja rubnih problema
 882. s dvije nezavisne varijable
 883. s tri nezavisne varijable
 884. Greenovi integralni teoremi
 885. Abelova grupa
 886. grupe simetrija
 887. u kristalografiji
 888. Bravaisove rešetke
 889. kristalni sustavi (holoedri)
 890. operacije na kristalnim rešetkama,
 891. strukture rešetke
 892. u kvantnoj mehanici
 893. Guldinovo pravilo
 894. drugo
 895. prvo
 896. gusti podskupovi metričkog prostora
 897. Haarovi valići
 898. diskretna transformacija
 899. Hahn-Banachov teorem
 900. geometrijski oblik
 901. o proširenju
 902. Hamiltonijan
 903. Hamiltonov operator
 904. Hamiltonova funkcija
 905. problem dvaju tijela
 906. Hamiltonovi sustavi
 907. Hammersteinov operator
 908. harmonička
 909. analiza
 910. dioba
 911. sredina
 912. harmonički oscilator
 913. harmoničko titranje
 914. Hasseov dijagram uređenog skupa
 915. Hausdorffova dimenzija
 916. Hellinger-Toeplitzov teorem
 917. Henonov atraktor
 918. Hermiteov polinom
 919. Hermiteova
 920. diferencijalna jednadžba
 921. trapezna formula
 922. hermitska matrica
 923. Heronova formula za površinu trokuta
 924. Hesseov oblik jednadžbe
 925. pravca
 926. ravnine
 927. heterokline orbite
 928. X2-distribucija vjerojatnosti
 929. X2-razdioba
 930. X2-test
 931. Hilbertov rubni problem
 932. rješavanje
 933. Hilbertovi prostori
 934. izomorfizam
 935. projektori
 936. Hilbert-Schmidtov teorem
 937. Hildreth-d'Esopova metoda kvadratične optimizacije
 938. hiperbola
 939. hiperbolička
 940. diferencijalna jednadžba
 941. funkcija
 942. dvostrukog argumenta
 943. geometrijska definicija
 944. kompleksne varijable
 945. polovičnog argumenta
 946. spirala
 947. točka plohe
 948. hiperboličke funkcije
 949. dvostrukog argumenta
 950. imaginarni dijelovi
 951. integrali
 952. Moivreova formula
 953. polovičnog argumenta
 954. hiperbolički paraboloid
 955. parabolički valjak
 956. hiperboloid
 957. dvoplohi
 958. hipergeometrijska
 959. diferencijalna jednadžba
 960. razdioba vjerojatnosti
 961. hipocikloida
 962. prikraćena
 963. produljena
 964. Hirotaina jednadžba
 965. hodograf vektorske funkcije
 966. Hölderove nejednakosti
 967. za integrale
 968. holoedri. 322
 969. homogena integralna jednadžba
 970. karakteristična
 971. homogenizam algebre
 972. homokline orbite
 973. homomorfizam
 974. grupa
 975. linearnih rešetki
 976. prstenova
 977. Hookeov zakon
 978. Hopfove bifurkacije
 979. Homerova shema
 980. Householđerova metoda
 981. identična pretvorba
 982. identitet
 983. IEEE standard
 984. imaginarna jedinica
 985. imaginarni
 986. brojevi
 987. dijelovi
 988. hiperboličkih funkcija
 989. trigonometrijskih funkcija
 990. implicitni prikaz funkcije
 991. implicitno zadana funkcija
 992. diferenciranje
 993. impulsna funkcija
 994. indukcija
 995. infinitezimalna veličina
 996. informacijska dimenzija
 997. Youngov teorem
 998. integrabilnost
 999. kvadratna
 1000. potpunog diferencijala
 1001. numerička integracija
 1002. integracioni faktor diferencijalne jednadžbe
 1003. integral
 1004. apsolutno konvergentni
 1005. cijelih polinoma
 1006. cijelih racionalnih funkcija
 1007. diferencijalne jednadžbe opći
 1008. dvostruki
 1009. eksponencijalnih funkcija
 1010. elementarnih funkcija
 1011. eliptički
 1012. Eulerov
 1013. Fourierov
 1014. ekvivalentni prikaz
 1015. kompleksni prikaz
 1016. Fresnelov
 1017. funkcija
 1018. integral
 1019. Gaussov
 1020. pogreške
 1021. hiperboličkih funkcija
 1022. inverzni
 1023. iracionalnih funkcija
 1024. kompleksne funkcije
 1025. kompleksni
 1026. izračunavanje
 1027. neodređeni
 1028. neovisan o putu integracije
 1029. određeni
 1030. po zatvorenom putu
 1031. procjena vrijednosti integrala
 1032. krivuljni
 1033. tablica primjene
 1034. put integracije
 1035. zadan eksplicitno
 1036. zadan parametarski
 1037. opći oblik
 1038. prostorna krivulja
 1039. ravninska krivulja
 1040. svojstva
 1041. kružni
 1042. Lebesgueov
 1043. usporedba s Riemannovim
 1044. neelementarne funkcije
 1045. neodređeni
 1046. nepravi
 1047. određeni
 1048. tablice
 1049. ovisni o parametru
 1050. plošni
 1051. izračunavanje
 1052. primjene
 1053. izračunavanje
 1054. primjene
 1055. primitivna funkcija
 1056. po zatvorenom putu
 1057. procjena vrijednosti
 1058. prve vrste
 1059. pseudoeliptički
 1060. racionalnih funkcija
 1061. cijelih
 1062. razlomljenih
 1063. redova potencija
 1064. Riemannov
 1065. usporedba sa Stieltjesovim
 1066. s neizmjernim granicama
 1067. s neomeđenim integrandima
 1068. singularni
 1069. integral
 1070. Stieltjesov
 1071. usporedba s Riemannovim
 1072. transcendentna funkcija
 1073. trostruki
 1074. u kompleksnom području
 1075. neodređeni
 1076. određeni
 1077. višestruki
 1078. volumni
 1079. eliptički integral
 1080. neodređeni
 1081. nepotpuni
 1082. određeni
 1083. potpuni
 1084. razvoj u red
 1085. tablica
 1086. integral
 1087. eksponencijalnih funkcija
 1088. tablica
 1089. elementarnih funkcija
 1090. tablica
 1091. hiperboličkih funkcija
 1092. tablica
 1093. inverznih hiperboličkih funkcija,
 1094. tablica
 1095. inverznih trigonometrijskih funkcija,
 1096. tablica
 1097. iracionalnih funkcija,
 1098. tablica
 1099. logaritamskih funkcija,
 1100. tablica
 1101. osnovnih integrala
 1102. pojam
 1103. s kosinus funkcijom,
 1104. s kotangens funkcijom,
 1105. sa sinus funkcijom,
 1106. sa sinus i kosinus funkcijom,
 1107. s tangens funkcijom,
 1108. tablica osnovnih integrala
 1109. trigonometrijskih funkcija,
 1110. integral
 1111. divergentni
 1112. glavna vrijednost
 1113. konvergentni
 1114. integral
 1115. deriviranje
 1116. Riemannov
 1117. tablica integrala
 1118. algebarskih funkcija
 1119. eksponencijalnih funkcija
 1120. logaritamskih funkcija
 1121. trigonometrijskih funkcija
 1122. integral u kompleksnom području
 1123. neodređeni
 1124. određeni
 1125. integralna formula
 1126. Cauchyjeva
 1127. Gaussova
 1128. integralna jednadžba
 1129. Abelova
 1130. Fredholmova
 1131. numerički postupak
 1132. metoda rješavanja
 1133. Fredholmovi teoremi
 1134. homogena
 1135. karakteristična
 1136. iterativni postupak
 1137. jezgra integralne jednadžbe
 1138. kvadratna integrabilnost
 1139. linearna
 1140. nehomogena
 1141. karakteristična
 1142. ortonormirani sustavi
 1143. s degeneriranom jezgrom
 1144. singularna
 1145. svođenje na sustav linearnih jednadžbi
 1146. svojstvene funkcije
 1147. svojstvene vrijednosti
 1148. transformirana
 1149. Volterrina
 1150. integralna ploha
 1151. integralna suma
 1152. integralna transformacija
 1153. linearnost
 1154. primjena
 1155. višestruka
 1156. za funkcije
 1157. jedne varijable
 1158. više varijabli
 1159. integralni Cauchyjev teorem
 1160. jednostavno povezana područja
 1161. višestruko povezana područja
 1162. integralni kriterij konvergencije redova
 1163. Cauchyjev
 1164. integralni
 1165. logaritam
 1166. račun
 1167. osnovni teorem
 1168. teorem
 1169. Gaussov
 1170. Greenov
 1171. Stokesov
 1172. integriranje
 1173. binomnih izraza
 1174. diferencijalnih jednadžbi
 1175. grafičko
 1176. razvojem u red
 1177. grafičko
 1178. iracionalnih funkcija
 1179. supstitucije
 1180. logaritamsko
 1181. običnih diferencijalnih jednadžbi,
 1182. približno
 1183. parcijalno
 1184. pod integralom
 1185. pravila
 1186. racionalnih funkcija
 1187. razvojem u red
 1188. gama funkcija
 1189. Gaussov integral pogreške,
 1190. integralna eksponencijalna
 1191. funkcija
 1192. integralni kosinus
 1193. integralni logaritam
 1194. integralni sinus
 1195. transcendentnih funkcija
 1196. trigonometrijskih funkcija
 1197. vektorskih polja
 1198. intermitentnost
 1199. interna reprezentacija brojeva
 1200. interno predočenje znamenaka računalom
 1201. interpolacija
 1202. Aitken-Nevilleova
 1203. Newtonova
 1204. polinomom
 1205. trigonometrijska
 1206. interpolacijska formula
 1207. Lagrangeova
 1208. Newtonova
 1209. interpolacijske kvadraturne formule
 1210. interpolacijski splajnovi
 1211. interval
 1212. otvoreni
 1213. poluotvoreni
 1214. zatvoreni
 1215. invarijante
 1216. krivulje drugog reda
 1217. plohe drugog reda
 1218. invarijantna mjera
 1219. invarijantne mnogostrukosti
 1220. invarijantni
 1221. skupovi
 1222. stabilnost
 1223. tenzori
 1224. invertibilne funkcije
 1225. invertiranje
 1226. bitova
 1227. matrice
 1228. Z-transformacije
 1229. inverz produkta dviju matrica
 1230. inverzija
 1231. inverzna
 1232. matrica
 1233. transformacija
 1234. funkcije slike
 1235. u području originala
 1236. inverzne funkcije
 1237. eliptičkih integrala
 1238. hiperboličke
 1239. trigonometrijske
 1240. inverzni integral
 1241. inverzni operator
 1242. injekcija
 1243. iracionalitet
 1244. iracionalne funkcije
 1245. iracionalne funkcije
 1246. iracionalni
 1247. brojevi
 1248. izraz
 1249. ISBN
 1250. broj
 1251. ishodište koordinatnog sustava
 1252. isječak
 1253. kruga
 1254. valjka
 1255. iteracija
 1256. bez deriviranja
 1257. toda
 1258. obična
 1259. iterativni postupak
 1260. metode sukcesivnih aproksimacija
 1261. za približna rješavanja jednadžbi
 1262. za rješavanje integralne jednadžbe
 1263. iterirana granična vrijednost funkcije
 1264. izdvajanje torusa
 1265. izjava
 1266. dualna tvrdnja
 1267. složena
 1268. u logici izjava
 1269. izlučivanje
 1270. izmjenični kutovi
 1271. izmjeriva funkcija
 1272. svojstva klase
 1273. izolirani singulariteti
 1274. izometrički prostori
 1275. izometrija
 1276. ploha
 1277. izomorfizam
 1278. grafova
 1279. grupa
 1280. Hilbertovih prostora
 1281. prstenova
 1282. vektorskih prostora
 1283. izračunavanje
 1284. dvostrukog integrala
 1285. gradijenta
 1286. krivuljnog integrala
 1287. određenih integrala
 1288. plošnih integrala
 1289. pogreške za izravna mjerenja
 1290. polja
 1291. potencijala konzervativnog polja
 1292. realnih integrala s kompleksnim
 1293. rotacije
 1294. izračunavanje trostrukog integrala
 1295. izravni dokaz
 1296. pomoću ekvivalencije
 1297. pomoću implikacije
 1298. izraz
 1299. algebarski
 1300. iracionalni
 1301. transcendentni
 1302. izražavanje
 1303. cilindričnih koordinata preko Kartezijevih
 1304. cilindričnog vektorskog polja preko
 1305. Kartezijevih koordinata
 1306. Kartezijevih koordinata
 1307. preko cilindričnih
 1308. preko sfernih
 1309. sfernih koordinata preko Kartezijevih,
 1310. sfernog vektorskog polja preko Kartezijevih koordinata
 1311. izvodnica
 1312. pravčaste izvodnice plohe
 1313. izvrnuta matrica AT
 1314. Jacobijeva
 1315. determinanta
 1316. metoda iteracije
 1317. Jacobijeva funkcije
 1318. jedinica
 1319. jedinična matrica
 1320. jedinični vektor
 1321. jedinstveni sustav brojeva računa EKONS,
 1322. jednadžba
 1323. algebarska
 1324. algebre terama
 1325. azimutska
 1326. Boussinesqova
 1327. Burgersova
 1328. četvrtog stupnja
 1329. diferencijalna
 1330. obična
 1331. opća
 1332. početni uvjeti
 1333. rješenje
 1334. rubni problem
 1335. Diofantova
 1336. drugog reda
 1337. drugog stupnja
 1338. elipse
 1339. imaginarna
 1340. eksponencijalna
 1341. Ginsburg-Landauova
 1342. hiperbole
 1343. hiperbolička
 1344. Hirotaina
 1345. homogena
 1346. Kadomtsev-Petriašvilijeva
 1347. karakteristična
 1348. korijenovanje kompleksnog broja
 1349. Korteweg de Vriesova
 1350. krivulje
 1351. drugog reda
 1352. u ravnini
 1353. kružnice
 1354. u Kartezijevim koordinatama
 1355. u polarnim koordinatama
 1356. kubna
 1357. kugle
 1358. Kuramoto-Sivashinskyjeva
 1359. kvadratna
 1360. linearna
 1361. logaritamska
 1362. logistička
 1363. nehomogena
 1364. nelinearna,
 1365. numeričko rješenje
 1366. Schrödingerova
 1367. normalni oblik
 1368. n-tog stupnja
 1369. Vieteove formule
 1370. odredbena
 1371. operatorska
 1372. ortodrome
 1373. ovojnice porodice krivulja
 1374. parabole
 1375. Parsevalova

Bronštejn 1134-1138 (386)

 1. jednadžba petog stupnja
 2. jednadžba plohe
 3. polarna jednadžba
 4. jednadžba potencijala
 5. jednadžba pravca
 6. eksplicitni oblik jednadžbe pravca
 7. Hesseov normalni oblik jednadžbe pravca
 8. jednadžba pravca kroz dvije točke
 9. jednadžba pravca kroz zadanu točku i okomitog na zadanu ravninu
 10. jednadžba pravca kroz zadanu točku i paralelnog vektoru smjera
 11. segmentni oblik jednadžbe pravca
 12. jednadžba pravca u polarnim koordinatama
 13. jednadžba pravca u prostoru
 14. jednadžba pravca u ravnini
 15. jednadžba pravca zadanog točkom
 16. jednadžba prijenosa topline
 17. jednadžba prostorne krivulje
 18. jednadžba prvog stupnja
 19. radijalna jednadžba
 20. jednadžba ravnine
 21. Hesseov normalni oblik jednadžba ravnine
 22. presječnica dviju ravnina
 23. jednadžba ravnine kroz tri točke
 24. opći oblik jednadžbe ravnine
 25. segmentni oblik jednadžbe ravnine
 26. jednadžba ravnine u prostoru
 27. vektorski oblik jednadžbe ravnine
 28. jednadžba rotacione plohe
 29. Schrodingerova jednadžba
 30. nestacionarna jednadžba
 31. stacionarna jednadžba
 32. sinh-Gordonova jednadžba
 33. sinus-Gordonova jednadžba
 34. telegrafska jednadžba
 35. jednadžba titranja
 36. jednadžba elastične šipke
 37. jednadžba kružne membrane
 38. jednadžba žice
 39. jednadžba trećeg stupnja
 40. valna jednadžba
 41. jednadžba valjkaste plohe
 42. jednadžba višeg stupnja
 43. jednadžba vođenja topline
 44. jednadžba za homogena sredstva
 45. difuzna jednadžba
 46. d'Alembertove jednadžbe
 47. eksponencijalna jednadžba
 48. kubna jednadžba
 49. kvadratna jednadžba
 50. L'Huilierove jednadžbe
 51. logaritamska jednadžba
 52. Mollweideove jednadžbe
 53. nelinearna jednadžba
 54. evolucijska jednadžba
 55. Neperove jednadžbe
 56. jednadžbe s hiperboličkim funkcijama
 57. trigonometrijska jednadžba
 58. vektorska jednadžba
 59. jednadžba jednake obročne uplate
 60. jednakokračni trokut
 61. jednakost
 62. Parsevalova jednakost
 63. jednakost vektora
 64. jednakostrana hiperbola
 65. jednakostranični trokut
 66. jednodimenzionalne jednadžbe vođenja topline
 67. jednogodišnje uplate
 68. jednokoračna metoda
 69. Eulerova jednokoračna metoda
 70. jednokoračna metoda numeričke matematike
 71. Runge-Kuttova jednokoračna metoda
 72. jednokratna uplata
 73. jednolika konvergencija reda funkcija
 74. jednoplohi hiperboloid
 75. jednostavni grafovi
 76. jednostavno povezano područje
 77. jednostruka varijaciona zadaće
 78. nužan uvjet
 79. jednostruki variacioni problemi
 80. jezgra operatora
 81. degenerirana jezgra
 82. Jordanova lema
 83. Jordanova matrica
 84. Jordanova normalna forma
 85. Kadomtsev-Petriašvilijeva jednadžba
 86. KAM-teorem
 87. kamate na kamate
 88. dekurzivni kamatni faktor
 89. složeni kamatni račun
 90. kanonski sustav diferencijalnih jednadžbi,
 91. jednodimenzionalno preslikavanje
 92. kapacitetna dimenzija
 93. karakteristična jednadžba za nalaženje svojstvenih vrijednosti
 94. anvelopa
 95. jednadžba ovojnice
 96. karakteristična točka
 97. karakteristike pogrešaka
 98. kardinalni broj
 99. kardinalni broj elemenata konačnog skupa
 100. kardinalni broj skupa
 101. kardioida
 102. Kartezijeve koordinate
 103. Kartezijeve koordinate točke u prostoru
 104. Kartezijeve koordinate točke u ravnini
 105. Kasiski-Priedmanov test u kriptologiji
 106. kineski teorem o ostacima
 107. Kirchhoffova formula
 108. klasična kriptoanaliza
 109. algebarski izraz
 110. fiksna točka
 111. periodička orbita
 112. ploha
 113. klotoida
 114. kocka
 115. ASCII kod
 116. koeficijent
 117. binomni koeficijent
 118. koeficijent smjera vektora
 119. kolinearnost dvaju vektora
 120. kombinacije
 121. kombinatorika
 122. formula
 123. kompaktni operator
 124. Hilbertov prostor
 125. podskup
 126. normirani prostor
 127. skup
 128. kompenzacijski operatori
 129. kompjutorska algebra
 130. broj
 131. diferencijalni račun
 132. integralni račun
 133. element
 134. linearna algebra
 135. funkcija
 136. infiks zapis
 137. jednadžba
 138. sustav jednadžbi
 139. lista
 140. objekt
 141. operacija
 142. algebarski izraz
 143. operator
 144. prefix zapis
 145. programiranje
 146. skup
 147. sufiks zapis
 148. kompleksna funkcija
 149. diferencijabilnost
 150. kompleksna matrica
 151. kompleksna ravnina
 152. kompleksno preslikavanje
 153. kompleksna varijabla
 154. kompleksne nultočke algebarske jednadžbe
 155. kompleksni broj
 156. eksponencijalni oblik kompleksnog broja
 157. geometrijska interpretacija
 158. korjenovanje
 159. potenciranje
 160. trigonometrijski oblik kompleksnog broja
 161. integral po zatvorenom putu
 162. kvadratni korijen
 163. kompleksni potencijal
 164. dipol
 165. homogeno polje
 166. kompozicija funkcija
 167. komutativni zakoni Booleove algebre
 168. komutator
 169. konačna Booleova algebra
 170. konačni niz
 171. konformno preslikavanje
 172. kongruencija
 173. klase ostataka
 174. proste klase ostataka
 175. prsten klasa ostataka
 176. kongruencije
 177. konkavnost krivulje
 178. konstanta
 179. Eulerova konstanta
 180. konstanta polinoma
 181. konstanta integracije
 182. konstrukcija
 183. diralište tangente
 184. krivulja zadana implicitnom jednadžbom
 185. konstruktivan dokaz
 186. kontinuum
 187. kontradikcija Booleovih funkcija
 188. kontravarijantne koordinate tenzora 1. stupnja
 189. vektor
 190. kontravarijantni vektori baze
 191. konus vektorskog prostora
 192. konveksna ljuska
 193. optimizacija
 194. konveksni mnogokut
 195. pravilni mnogokut
 196. podskup
 197. pravilni poligon
 198. skup
 199. odvajanje
 200. konveksnost krivulje
 201. konvergencija
 202. apsolutna konvergencija
 203. Banachov prostor
 204. beskonačni red
 205. slaba konvergencija elemenata
 206. konvergencija funkcije u srednjem
 207. integralni kriterij konvergencije
 208. jednolika konvergencija
 209. kriterij konvergencije
 210. krug konvergencije
 211. nejednoliko konvergentan red
 212. konvergencija niza
 213. konvergencija operatora
 214. konvergencija u metričkom prostoru
 215. konvergencija reda
 216. uvjetna konvergencija
 217. Weierstrassov kriterij konvergencije
 218. konvergencija reda
 219. Cauchyjev kriterij
 220. d'Alembertov kriterij
 221. nužan uvjet konvergencije reda
 222. područje konvergencije
 223. konvergencija reda s kompleksnim članovima
 224. konvergentni red
 225. brojevni sustav
 226. diskretni fuzzy skup
 227. kontinuirani fuzzy skup
 228. konvolucija
 229. Fourierove transformacije
 230. Laplaceove transformacije
 231. Z-transformacije
 232. konzervativno polje
 233. potencijal
 234. rotacija
 235. konzistentnost
 236. konjugirane hiperbole
 237. konjugirano kompleksni brojevi
 238. koordinate
 239. afine koordinate
 240. baricentrične koordinate
 241. cikličke koordinate
 242. čiste kontravarijantne koordinate
 243. čiste kovarijantne koordinate
 244. Descartesove koordinate
 245. Gauss-Krtlgerove koordinate
 246. Gaussove koordinate
 247. geografske koordinate
 248. Kartezijeve koordinate
 249. prostorne koordinate
 250. ravninske koordinate
 251. krivocrtne koordinate
 252. miješane koordinate
 253. polarne koordinate
 254. sferne koordinate
 255. središte mase
 256. težište
 257. transformacija koordinate
 258. trokutaste koordinate
 259. polarne koordinate
 260. pravokutne koordinate
 261. koordinate vektora
 262. kontravarijantne koordinate
 263. kovarijantne koordinate
 264. koordinatne crte prostora
 265. koordinatne osi
 266. koordinatne plohe prostora
 267. koordinatni sustav
 268. desni koordinatni sustav
 269. lijevi koordinatni sustav
 270. Gauss-Krtigerov koordinatni sustav
 271. ishodište koordinatog sustava
 272. ortogonalni koordinatni sustav
 273. ortonormirani koordinatni sustav
 274. prostorni koordinatni sustav
 275. mješoviti produkt vektora
 276. korelacija
 277. korelacijska analiza
 278. korelacijska dimenzija
 279. korijen
 280. korijen iz jedinice
 281. korijensko stablo
 282. kompleksni broj
 283. Korteweg de Vriesova jednadžba
 284. kosinusov poučak
 285. kosokutni trokut
 286. sferni trokut
 287. kosokutni trokut
 288. Mollweidove jednadžbe
 289. kosokutni trokut
 290. Pitagorin poučak
 291. poučak o polukutu
 292. sinusov poučak
 293. tangensov poučak
 294. kovarijantne koordinate tenzora 1. stupnja
 295. kovarijantni vektori baze
 296. pozitivni linearni operator
 297. kriptologija
 298. DES postupak
 299. jednokratna traka
 300. jednosmjerna funkcija
 301. javni ključ
 302. RSA postupak
 303. kriptosustav
 304. konvergencija niza
 305. konvergencija reda
 306. Cauchyjev kriterij
 307. d'Alambertov kriterij
 308. integralni kriterij
 309. Leibnizov kriterij
 310. kriterij uspoređivanja
 311. granična vrijednost
 312. konvergencije reda
 313. krivocrtne koordinate
 314. krivulja četvrtog reda
 315. Cassinijeve krivulje (ovali)
 316. kardioida
 317. lemniskata
 318. Nikomedova konhoida
 319. opća konhoida
 320. Pascalov puž
 321. konkavnost
 322. konveksnost
 323. kružnica zakrivljenosti
 324. lančanica
 325. duljina luka
 326. sfera
 327. odsječak
 328. normala
 329. subnormala
 330. subtangenta
 331. tangenta
 332. polumjer zakrivljenosti
 333. prikloni kut tangente
 334. središte zakrivljenosti
 335. tangenta
 336. normala
 337. traktrisa
 338. cisoida
 339. Descartesov list
 340. polukubna parabola
 341. strofoida
 342. uvojak Marije Agnesi
 343. zakrivljenost
 344. krivuljni integral 2. vrste
 345. nezavisnost o putu integracije
 346. vektorsko polje
 347. krnja piramida
 348. krnji kružni valjak
 349. Kroneckerov produkt dviju matrica
 350. krug konvergencije
 351. Kruskalov algoritam razapinjajućeg stabla
 352. kružna točka plohe
 353. kružni isječak
 354. kružni odsječak
 355. kružni segment
 356. uspravni stožac
 357. torus
 358. kružni vijenac
 359. kružnica
 360. glavna kružnica
 361. tangenta na kružnicu
 362. zakrivljenosti krivulje
 363. kružnica na sferi
 364. kubični splajn
 365. kubna jednadžba
 366. Cardanova formula
 367. kugla metričkog prostora
 368. kuglin isječak
 369. kuglin odsječak
 370. kuglin sloj
 371. kugline funkcije
 372. kugline funkcije druge vrste
 373. kugline funkcije prve vrste
 374. Kuhn-Tuckerovi uvjeti
 375. kut
 376. kut dvaju pravaca
 377. analitička geometrija ravnine
 378. goniometrijske funkcije
 379. izbočeni kut
 380. kosinusov poučak za trokute
 381. polarni kut
 382. pravca i ravnine
 383. pravi kut
 384. kut precesije
 385. prikut
 386. prostorni kut


Bronštejn 1139-1146 (814)

 1. kut
 2. protukut
 3. puni
 4. ravninskih krivulja
 5. rotacije
 6. simetrala unutrašnjeg kuta
 7. smjera
 8. šiljasti kut
 9. trigonometrijske funkcije
 10. tupi
 11. i geodeziji
 12. zbroj unutrašnjih kutova trokuta
 13. sfernog
 14. kutovi
 15. Eulerovi
 16. izmjenični
 17. na sferi
 18. kvadar
 19. kvadrant
 20. kvadrat
 21. kvadratična optimizacija
 22. Hildreth-d'Esopova metoda
 23. metode rješavanja problema
 24. Wolfeova metoda
 25. kvadratna
 26. forma
 27. formula
 28. funkcija kompleksne varijable
 29. integrabilnost
 30. kongruencija
 31. matrica
 32. sredina
 33. kvadratne jednadžbe
 34. kvadratni
 35. binom
 36. korijen I kompleksni
 37. polinomi
 38. kvadraturna formula
 39. ekstrapolacijska
 40. Gaussova
 41. interpolacijska
 42. Lobattova
 43. Rombergova
 44. Simpsonova
 45. trapezna
 46. sa izračunavanje određenog integrala
 47. kvantificiranje
 48. kvantiflkator
 49. egzistencijalni
 50. univerzalni
 51. kvantitativne karaktetrfetike pogrešaka
 52. kvantitativni opis atraktora
 53. kvantizacija. 548
 54. kvantni broj
 55. magnetski
 56. ophodni
 57. kvaziperiodička funkcija
 58. kvocijent dvaju redova potencija
 59. kvocijentna
 60. diferencija
 61. grupa
 62. kvocijentne algebre
 63. kvocijentni
 64. prsten
 65. skup
 66. Lagrangeov identitet
 67. za višestruki produkt vektora
 68. Lagrangeova
 69. diferencijalna jednadžba zadana implicitno
 70. interpolacijska formula
 71. metoda multiplikacije
 72. Laguerreova diferencijalna jednadžba
 73. Laguerreovi polinomi
 74. Lamćov teorem o Euklidovom algoritmu
 75. lančanica
 76. Landauovi simboli
 77. pri uspoređivanju funkcija
 78. Laplaceov operator
 79. prikaz u koordinatnim sustavima
 80. u raznim koordinatama
 81. Laplaceov razvoj
 82. Laplaceov teorem o razvoju
 83. Laplaceova diferencijalna jednadžba
 84. Laplaceova transformacija
 85. definicija
 86. diferencijalne jednadžbe
 87. parcijalne
 88. s varijabilnim koeficijentima
 89. diferenciranje u području originala i slike
 90. diskretna
 91. dvostrana konvolucija
 92. funkcija sa skokom
 93. integriranje u području slike
 94. inverzna
 95. inverzni integral
 96. kompleksna konvolucija
 97. konvergencija
 98. konvolucija
 99. original
 100. pravila računanja
 101. rastav na parcijalne razlomke
 102. razvoj u red
 103. Laplaceova transformacija
 104. slika
 105. teorem
 106. o dijeljenju
 107. o nelinearnosti
 108. o pomaku
 109. o prigušenju
 110. o sličnosti
 111. o translaciji
 112. o zbroju
 113. Laplaceove transformacije
 114. Laurentov
 115. razvoj u red potencija
 116. red
 117. Lebesgueov
 118. teorem o dominantnoj konvergenciji
 119. integral
 120. Lebesgueova mjera
 121. Legendreova diferencijalna jednadžba
 122. Legendreova funkcija
 123. asociirana
 124. Legendreovi polinomi
 125. 1. vrste
 126. tablica nultočaka
 127. 2. vrste
 128. svojstva
 129. Leibnizova formula
 130. Jordanova lema
 131. lemniskata
 132. Leray-Schauderova teorija
 133. Levijev teorem o monotonoj konvergenciji
 134. L'Huilierove jednadžbe za sferni trokut
 135. lijeva granična vrijednost funkcije
 136. lijeva spirala
 137. lijevi
 138. pol
 139. singularni vektor
 140. lijevostrana pravokutna formula
 141. kvadratna
 142. limes
 143. kompleksne funkcije
 144. niza
 145. linearna
 146. algebra
 147. diferencijalna jednadžba
 148. drugog reda
 149. prvog reda
 150. diofantska jednadžba
 151. forma
 152. funkcija
 153. kompleksne varijable
 154. razlomljena
 155. kombinacija vektora
 156. ljuska
 157. linearna
 158. nezavisnost
 159. optimizacija
 160. grafičko rješavanje
 161. osnovni pojmovi
 162. primjeri
 163. ovisnost dviju mjerenih karakteristika
 164. regresija mjerenih karakteristika
 165. zadaća izjednačavanja
 166. linearne diferencijalne jednadžbe .
 167. drugog reda
 168. n-tog reda
 169. fundamentalni sustav rješenja
 170. s konstantnim koeficijentima
 171. opće rješenje
 172. linearne
 173. funkcije
 174. integralne jednadžbe
 175. kombinacije vektora
 176. rešetke
 177. vektorske funkcije
 178. linearne parcijalne diferencijalne jednadžbe
 179. drugog reda
 180. metode integriranja
 181. normalni oblik
 182. s konstantnim koeficijentima
 183. prvog reda
 184. linearni
 185. binom
 186. neprekidni funkcional
 187. proširenje
 188. harmonički oscilator
 189. kompaktni operatori
 190. neprekidni operatori na Banachovim
 191. prostorima
 192. operator
 193. norma
 194. omedenost
 195. prostor
 196. linearni
 197. operatori
 198. na vektorskim prostorima
 199. neprekidni
 200. osnovi spektralne teorije
 201. potprostori
 202. problem kvadratnog odstupanja
 203. sustavi jednadžbi
 204. linearno
 205. nezavisan skup vektora
 206. otpisivanje
 207. preslikavanje vektora
 208. programiranje
 209. dualnost
 210. specijalni problemi
 211. linearno zavisni vektori
 212. linearnost integralnih transformacija
 213. Liouvilleov
 214. poučak o aproksimaciji
 215. problem
 216. teorem
 217. Lipschitzov uvjet egzistencije rješenja
 218. Lobattova kvadraturna formula
 219. logaritam kompleksnog broja
 220. logaritamska
 221. funkcija
 222. jednadžba
 223. normalna razdioba vjerojatnosti
 224. spirala
 225. logaritamske tablice
 226. logaritamsko
 227. deriviranje
 228. integriranje
 229. računalo
 230. logaritmi
 231. binarni
 232. dekadski
 233. s bazom 10
 234. s bazom 2
 235. s bazom e
 236. s različitim bazama
 237. svojstva
 238. logika izjava
 239. De Morganovi zakoni
 240. isključenje trećeg
 241. izraza
 242. NAND-funkcija
 243. NOR-funkcija
 244. osnovna pravila
 245. pravila za istinu i laž
 246. sveistina
 247. tautologija
 248. zakoni
 249. apsorpcije
 250. asocijacije
 251. distribucije
 252. idempotencije
 253. komutacije
 254. predikatna logika
 255. lokalne bifurkacije blizu periodičke orbite
 256. lokalni ekstrem
 257. diferencijabilna funkcija
 258. određivanje
 259. lokalni elementi krivulje
 260. loksodroma
 261. duljina luka
 262. jednadžba
 263. sjecište s meridijanom
 264. sjecište s paralelom
 265. smjerni kut
 266. Lorenzov atraktor
 267. H prostori
 268. lučna mjera kuta
 269. lučni presjek
 270. lukovi na sferi
 271. Ljapunovljeva
 272. dimenzija
 273. stabilnost
 274. Ljapunovljevi eksponenti
 275. ljestvice
 276. ljuska
 277. konveksna
 278. linearna
 279. Mac Donaldova funkcija
 280. Mac Laurinov red
 281. magnetski kvantni broj
 282. maksimum i minimum funkcije
 283. mala kružnica
 284. duljina luka
 285. jednadžba
 286. na sferi
 287. scjecište
 288. s meridijanom
 289. s paralelom
 290. smjerni kut
 291. točka dodira s meridijanom
 292. Maple
 293. algebarski izrazi
 294. funkcije
 295. funkcijski operatori
 296. Gaussove metode eliminacije
 297. korištenje biblioteke
 298. matrični operatori
 299. nizovi i liste
 300. dvodimenzionalno polje
 301. jednodimenzionalno polje
 302. posebni brojevi
 303. računalski sustav
 304. svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori
 305. tablice
 306. važni operatori
 307. vektori i matrice
 308. vrste brojeva
 309. Markovljevi lanci
 310. homogeni
 311. matematička statistika
 312. matematika
 313. financijska
 314. numerička
 315. Mathematica
 316. atributi
 317. elementi linearne algebre
 318. Mathematics
 319. funkcije
 320. čiste
 321. elementarne
 322. specijalne
 323. informacije
 324. izrazi
 325. konteksti
 326. liste
 327. nadopune sintaksi
 328. numerička integracija
 329. numeričko rješavanje
 330. algebarskih jednadžbi
 331. diferencijalnih jednadžbi
 332. operacije
 333. s funkcijama
 334. s listama
 335. osnovni tipovi brojeva
 336. poruke
 337. posebne liste
 338. posebni brojevi
 339. prikaz i pretvaranja brojeva
 340. programiranje
 341. računalski sustav
 342. ugniježdene liste
 343. uzorci
 344. važni operatori
 345. vektori i matrice kao liste
 346. vrste brojeva
 347. matrica
 348. adjungirana
 349. antihermitska
 350. antisimetrična
 351. AT izvrnuta
 352. AT transpouirana
 353. dijagonalna
 354. dijeljenje sa skalarom
 355. hermitska
 356. invertiranje
 357. inverzna
 358. jedinična
 359. koeficijenata
 360. kompleksna
 361. kvadratna
 362. normalna
 363. oduzimanje
 364. ortogonalna
 365. potenciranje
 366. prijelaza
 367. rang
 368. reprezentacije
 369. rotacije
 370. ortogonalna
 371. matrica
 372. simetrična
 373. skalarni produkt
 374. trokutasta matrica
 375. gornja trokutasta matrica
 376. donja trokutasta matrica
 377. zbrajanje
 378. matrice
 379. dijadski produkt
 380. koeficijent
 381. množenje
 382. potenciranje
 383. pravila za računanje
 384. skalarni produkt
 385. supstitucije
 386. matrični teorem o stablima
 387. max-norma vektora
 388. Maxwellov dijagonalni postupak generiranja novih polja
 389. medijan
 390. međusobna dualnost
 391. meksikanski šešir
 392. Meljnikovljeva metoda
 393. meromorfne funkcije
 394. periodičke
 395. metoda
 396. barijera
 397. brana
 398. Choleskog za simetrične matrice koeficijenata
 399. diferencija
 400. za približno integriranja
 401. dopustivih smjerova optimtzacijskog problema
 402. Gaussova metoda eliminacije
 403. funkcionalna jednadžba
 404. rubni problem
 405. Householđerova metoda
 406. metoda iteracije
 407. Gauss-Newtonova
 408. Gauss-Seidelova
 409. Jacobijeva^ 803
 410. Newtpnpva^ 808
 411. kažnjavanja
 412. kolokacije
 413. kvadratične
 414. metoda najmanjih kvadrata
 415. diskretna zadaća
 416. Gaussova
 417. neprekidne zadaće
 418. pogrešaka mjerenja
 419. višedimenzionalni problemi
 420. za aproksimaciju
 421. naleta
 422. za približno integriranje
 423. za rješavanje rubnih problema
 424. ortogonolizacije
 425. penala
 426. presječnih ravnina
 427. projiciranja gradijenata
 428. metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi prvog reda
 429. grafičko integriranje
 430. numeričko integriranje
 431. uzastopne aproksimacije
 432. razvojem u red
 433. metoda rješavanja običnih diferencijalnih
 434. jednadžbi
 435. metoda
 436. jednokoračna metoda Runge-Kutta
 437. s više koraka
 438. sukcesivnih aproksimacija
 439. iterativni postupak
 440. supstitucije pri računanju integrala
 441. metode dokazivanja
 442. metode integriranja
 443. diferencijalne jednadžbe sličnosti
 444. homogene jednadžbe
 445. linearnih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda
 446. separacija varijabli
 447. separacijom varijabali
 448. metode
 449. klasične kriptoanalize
 450. klasične kriptologije
 451. numeričke pretrage problema optimizacije
 452. numeričkog rješavanja linearnog problema kvadratnog odstupanja
 453. Choleskyjeva metoda
 454. Householđerova metoda
 455. problem regularizacije
 456. optimizacije bez ograničenja
 457. rješavanja diferencijalnih jednadžbi prvog reda
 458. rješavanja problema kvadratične optimizacije
 459. metrička
 460. dimenzija
 461. entropija
 462. metrički prostor
 463. aksiomi
 464. konvergencija nizova
 465. kugle
 466. okoline
 467. pojam
 468. potpuni
 469. separabilni
 470. upotpunjenje prostora
 471. metrika
 472. Euklidska
 473. na skupu
 474. minimalno razapinjujuće stablo grafa
 475. Minkowskijeva nejednakost
 476. za integrale
 477. za nizove
 478. mjera
 479. Diracova
 480. ergodičnosti
 481. Lebesgueova
 482. mjerenje kuta u stupnjevima i lučnoj mjeri
 483. mješovite koordinate tenzora 2. stupnja
 484. mješoviti produkt vektora
 485. mnogokuti
 486. duljina stranice
 487. kut
 488. središnji
 489. uz osnovicu
 490. vanjski
 491. opći
 492. opseg
 493. polumjer
 494. opisane kružnice
 495. upisane kružnice
 496. površina n-terokuta
 497. pravilni konveksni mnogokut
 498. ravninska
 499. sličnost
 500. specijalni
 501. središnji kut
 502. unutarnji kut
 503. vanjski kut
 504. množenje
 505. determinanta
 506. dviju determinanti
 507. dviju matrica
 508. kompleksnih matrica
 509. matrica
 510. množenje matrice skalarom
 511. zakon asocijacije
 512. zakon komutacije
 513. množenje vektora skalarom
 514. modeli odlučivanja
 515. modificirana
 516. Besselova funkcija
 517. Korteweg de Vriesova jednadžba
 518. modul
 519. elementa
 520. vektora
 521. Moivreova formula za hiperboličke funkcije
 522. Mollweideove jednadžbe za kosokutne trokute
 523. moment inercije (tromosti)
 524. monotone funkcije
 525. monotoni niz
 526. nizovi
 527. operatori u Banachovim prostorima
 528. Monte-Carlo metoda
 529. primjene
 530. u numeričkoj matematici
 531. Monte-Carlo simulacija
 532. Morse-Smaleova bifurkacija
 533. Morse-Smaleovi sustavi
 534. mrežne tablice
 535. za više od tri varijable
 536. Eulerov multiplikator
 537. nabla operator
 538. dvostruka primjena
 539. pravilo za računanje
 540. nagib tangente krivulje
 541. najkraća udaljenost dvaju pravaca zadanih u koordinatnom obliku
 542. najmanja i najveća vrijednost
 543. najmanji zajednički višekratnik
 544. najveća zajednička mjera
 545. najveći zajednički djeljitelj
 546. dvaju polinoma
 547. nalaženje
 548. algoritam maksimalnog protoka
 549. Newtonova metoda nultočke
 550. neeulerovi trokuti
 551. nehomogena karakteristična integralna
 552. jednadžba
 553. nehomogena diferencijalna jednadžba
 554. nehomogeni sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda
 555. metode neodređenih koeficijenata
 556. neizravni dokaz
 557. nejasna
 558. lingvistika
 559. logika
 560. nejednadžbe
 561. drugog stupnja
 562. ekvivalentne
 563. identične
 564. istog smisla
 565. prvog stupnja
 566. nejednakost
 567. Bernoullijeva
 568. Besselova
 569. binomna
 570. Cauchy-Schwarzova
 571. Čebiševljeva metoda
 572. Holderova
 573. Minkowskog
 574. Schwarz-Bunjakowskijeva
 575. trokuta
 576. aksiomi za normu
 577. kompleksnih brojeva
 578. metričkog prostora
 579. normiranog prostora
 580. realnih brojeva
 581. unitarnog prostora
 582. vektora
 583. za aritmetičku sredinu
 584. za geometrijsku sredinu
 585. za kvadratnu sredinu
 586. nelinearna optimizacija
 587. specijalne zadaće
 588. nelinearna Schrodingerova jednadžba
 589. nelinearna zadaća
 590. izjednačavanja
 591. nelinearne
 592. evolucijske jednadžbe
 593. numeričko rješavanje jednadžbe
 594. parcijalna diferencijalna jednadžba
 595. prvog reda
 596. nelinearni operatori
 597. diferencijabilnost
 598. pozitivni
 599. nelinearni problem
 600. najmanjih kvadrata
 601. optimizacije
 602. nelinearni sustavi jednadžbi
 603. nelutajuće točke
 604. Nemytskijev operator
 605. neobični atraktori
 606. neodređeni integral
 607. eksponencijalna funkcija
 608. eliptički integral
 609. logaritamskih funkcija
 610. racionalnih funkcija
 611. rastav na parcijalne razlomke
 612. rekurzivne formule za binomne integrale
 613. s inverznim hiperboličkim funkcijama
 614. neodređeni integrali
 615. s inverznim trigonometrijskim funkcijama
 616. trigonometrijskih funkcija
 617. u kompleksnom području
 618. neparne funkcije
 619. Neperove formule za sferni trokut
 620. Neperovi logaritmi
 621. Neperovo pravilo za sferni trokut
 622. neplanarni grafovi
 623. nepotpuni eliptički integrali
 624. nepravi
 625. algebarski razlomak
 626. integral
 627. divergentni
 628. glavna vrijednost
 629. uvjet konvergencije
 630. neprebrojiv skup
 631. neprekidna konvolucija
 632. neprekidne
 633. razdiobe vjerojatnosti
 634. zadaće
 635. neprekidni
 636. linearni funkcionali
 637. linearni operatori
 638. operator
 639. linearni operator
 640. neprekidnost
 641. elementarnih funkcija
 642. inverznosti operatora
 643. kompleksne funkcije
 644. neprekinuta funkcija
 645. nestacionarna Schrodingerova jednadžba
 646. nesumjerljivost
 647. Neumannov red
 648. konvergencija
 649. za rješavanje Volterrine integralne jednadžbe 2. vrste
 650. neusmjereni grafovi
 651. neutralni elementi Booleove algebre
 652. Newton-Leibnizova formula
 653. Newtonova
 654. interpolacijska formula
 655. metoda
 656. geometrijska interpretacija
 657. iteracije
 658. za nalaženje nultočke
 659. konvergencije
 660. rješavanja nelinearnih jednadžbi
 661. Newtonovo gravitacijsko polje točkaste
 662. mase
 663. nezavisna varijabla
 664. nezavisnost
 665. krivuljnog integrala o putu integracije
 666. linearna
 667. Nikomedova konhoida
 668. nivo-linije
 669. nivo-plohe
 670. niz
 671. Cauchyjev
 672. divergentni
 673. Fibonaccijevih brojeva
 674. fundamentalni
 675. geometrijski
 676. granična vrijednost
 677. konvergentni
 678. nizovi
 679. aritmetički
 680. brojeva
 681. Cauchyjevi
 682. fundamentalni
 683. konačni
 684. konvergentni
 685. prema nuli
 686. monotoni
 687. omeđeni
 688. konvergencija operatora
 689. u metričkom prostoru
 690. nomografija
 691. nomogram
 692. s dvije paralelne pravčaste ljestvice i trećom kosom
 693. s dvije paralelne pravčaste ljestvice i trećom krivuljnom
 694. s tri pravčaste ljestvice kroz jednu
 695. točku
 696. norma
 697. Euklidska 268
 698. integralna
 699. linearnog operatora
 700. matrica
 701. spektralna norma
 702. sume po redcima
 703. sume po stupcima
 704. normirani prostori
 705. operatora T
 706. operatorska
 707. s-norma
 708. i-norma
 709. vektora
 710. Euklidska norma
 711. suma-norma
 712. normalizirani decimalni brojevi i zaokruživanje
 713. normalna forma Booleove algebre
 714. normalna jednadžba
 715. normalna
 716. matrica
 717. razdioba vjerojatnosti
 718. logaritamska
 719. normirana
 720. normalni
 721. fuzzy skupovi
 722. oblik jednadžbe
 723. plohe
 724. pravca
 725. ravnine
 726. oblik zadaće linearnog programiranja
 727. normirana
 728. algebra
 729. normalna razdioba
 730. vjerojatnosti
 731. svojstvena funkcija
 732. normirane
 733. algebre vektorskog prostora
 734. vektorske rešetke
 735. normirani prostori
 736. aksiomi
 737. uređeni
 738. nulmatrica
 739. nulprostor operatora
 740. nulvektor
 741. numerička integracija
 742. računalom
 743. Rombergova metoda
 744. numerička matematika
 745. numeričke metode
 746. Bairstowova metoda
 747. rješavanja algebarskih jednadžbi
 748. numerički ekscentricitet
 749. elipse
 750. hiperbole
 751. krivulje 2. reda
 752. parabole
 753. numerički postupci
 754. biblioteke
 755. za Predholmovu integralnu jednadžbu
 756. za određivanje svojstvenih vrijednosti
 757. numerički problemi u računanju računalom
 758. normalizirani decimalni brojevi
 759. točnost numeričkog računanja
 760. vrste pogrešaka
 761. zaokruživanje decimalnih brojeva
 762. numeričko integriranje diferencijalnih jednadžbi
 763. numeričko računanje
 764. kompleksnih Fourierovih koeficijenata
 765. numeričko računanje
 766. osnovne operacije
 767. točnost
 768. numeričko rješavanje algebarskih jednadžbi
 769. računalom
 770. numeričko rješavanje
 771. diferencijalnih jednadžbi
 772. nelinearnih jednadžbi
 773. s jednom nepoznanicom
 774. parcijalnih diferencijalnih jednadžb
 775. metoda konačnih elemenata
 776. sustava jednadžbi
 777. linearni sustavi
 778. trokutasti rastav matrice
 779. variacionih problema
 780. Volterrinih integralnih jednadžbi druge vrste
 781. nužan uvjet
 782. jednostruke varijacione zadaće
 783. za konvergenciju reda
 784. Nystromov postupak
 785. obelisk
 786. obična cikloida
 787. obične diferencijalne jednadžbe
 788. s varijabilnim koeficijentima
 789. obične iteracije
 790. očekivana vrijednost
 791. odredivost trokuta
 792. određeni integrali
 793. algebarskih funkcija
 794. duljine ravninskih likova
 795. egzistencija
 796. eksponencijalnih funkcija
 797. eliptički
 798. izračunavanje
 799. logaritamskih funkcija
 800. površina plašta rotacionog tijela
 801. površina ravninskih likova
 802. primjene
 803. u geometriji
 804. u mehanici i fizici
 805. moment inercije
 806. put točke
 807. rad
 808. težište
 809. tlak
 810. svojstva
 811. tablice
 812. trigonometrijskih funkcija
 813. u kompleksnom području
 814. određeni Riemannov integral

Bronštejn 1147-1164 (1905)

 1. određivanje
 2. ekstremnih vrijednosti
 3. derivacija višeg reda
 4. globalnih ekstrema
 5. implicitnih funkcija
 6. lokalnih ekstrema
 7. uz vezane uvjete
 8. graničnih vrijednosti
 9. lokalnih ekstrema
 10. minimalnih troškova
 11. najvećeg zajedničkog djelitelja dvaju polinoma
 12. optimalne strategije
 13. prve simpleks tablice
 14. sastavina kosokutnog trokuta
 15. sferne udaljenosti
 16. singularnog integrala
 17. svojstvenih vrijednosti
 18. odsječak
 19. fuzzy skupa
 20. kruga
 21. normale krivulje
 22. polarne
 23. normale
 24. subnormale
 25. subtangente
 26. tangente
 27. subnormale krivulje
 28. subtangente krivulje
 29. tangente krivulje
 30. oduzimanje matrica
 31. odvajanje konveksnih skupova
 32. ograničeno kvantificiranje
 33. okolina točke
 34. okoline metričkog prostora
 35. okomiti pravci
 36. omeđene funkcije
 37. omeđeni
 38. nizovi
 39. skupovi u vektorskim prostorima
 40. omeđenost
 41. funkcije
 42. linearnog operatora
 43. omega granični skup orbite
 44. omjer
 45. opća konhoida
 46. opće diferencijalne jednadžbe
 47. n-tog reda
 48. opće rj ešenj e linearnih diferencijskih jednadžbi
 49. opći
 50. četverokut
 51. integral diferencijalne jednadžbe
 52. mnogokut
 53. operator
 54. demineprekidan
 55. Hamiltonov
 56. Hammersteinov
 57. inverzni
 58. kompaktni
 59. Laplaceov
 60. linearni
 61. nabla
 62. Hilbertov prostor
 63. normirani prostor
 64. nelinearni
 65. Nemytskog
 66. neomeđenog operatora
 67. neprekidni
 68. pozitivno definitni
 69. samoadjungirani
 70. slabo neprekidan
 71. Uryshonov
 72. operatorska metoda rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi
 73. ophodni kvantni broj
 74. opisivanje krivulja
 75. opisna statistika
 76. opseg elipse
 77. optimalna strategija
 78. kupovanja
 79. određivanja
 80. optimizacija
 81. dualnost
 82. konveksna
 83. kvadratična
 84. linearna
 85. metode bez ograničenja
 86. nelinearna
 87. orbita
 88. heteroklina
 89. homoklina
 90. orbitalna stabilnost
 91. ordinata
 92. ortocentar
 93. ortodroma
 94. ortogonalna matrica
 95. ortogonalni sustavi
 96. ortogonalnost
 97. dvaju vektora
 98. svojstvo
 99. težina
 100. ortonormalan (-normiran) sustav
 101. funkcija
 102. Fourierovih redova
 103. os aplikata
 104. os apscisa
 105. os ordinata
 106. polarna os
 107. osna simetrija
 108. osnovna pravila
 109. algebre skupova
 110. računska
 111. osnovna svojstva diferencijala
 112. osnovne operacije numeričkog računanja
 113. osnovni bazni vektor
 114. kontravarijantni
 115. kovarijantni
 116. recipročni
 117. osnovni elementi sustava za kompjutorsku
 118. algebru
 119. brojevi
 120. liste i skupovi
 121. objekti i tipovi
 122. operatori
 123. termi i funkcije
 124. varijable i operatori pridruživanja
 125. osnovni integrali
 126. osnovni teorem
 127. algebre
 128. integralnog računa
 129. osnovni vektor
 130. osobite točke krivulje
 131. asimptotička točka
 132. infleksiona točka
 133. prijevojna točka
 134. singularna točka
 135. asimptotička
 136. čvorna
 137. dvostruka
 138. izolirana
 139. kraj krivulje
 140. loma
 141. povratna
 142. samododira
 143. šiljak,241
 144. višestruko singularna
 145. tjeme
 146. točka samododira
 147. ostatak reda
 148. Ostrogradskij-Gaussova formula
 149. otpis
 150. otpisivanje
 151. aritmetičko
 152. digitalno
 153. geometrijsko-degresivno
 154. linearno
 155. otplate
 156. otvoreni interval
 157. otvoreno preslikavanje
 158. ovali
 159. ovojnica porodice krivulja
 160. papiri
 161. s dvostrukom logaritamskom raspodjelom
 162. s funkcijskom mrežom
 163. s recipročnom ljestvicom
 164. parabola
 165. definicija
 166. duljina luka
 167. jednadžba
 168. jednakostrana
 169. kubna
 170. kvadratni polinom
 171. n-tog reda
 172. numerički ekscentricitet
 173. odsječak parabole
 174. osi
 175. polukubna
 176. polumjer zakrivljenosti
 177. poluparametar
 178. površina
 179. promjer
 180. ravnalica
 181. tangenta
 182. tjeme
 183. žarište
 184. parabolička diferencijalna jednadžba
 185. parabolički valjak
 186. paraboloid
 187. eliptički
 188. hiperbolički
 189. rotacioni
 190. paralelepiped
 191. paralelni pravci
 192. paralelogram
 193. parametar
 194. prigušenja
 195. parametarske jednadžbe kružnice
 196. parametarski
 197. oblik varijacionog problema
 198. zadana funkcija
 199. parametarsko predočenje varijacionog problema
 200. parcijalna integracija
 201. parcijalne diferencijalne jednadžbe
 202. 734
 203. nelinearne
 204. prvog reda
 205. kvazilinearae
 206. linearne
 207. nelinearne
 208. s dvije nezavisne varijable
 209. s totalnim diferencijalima
 210. parcijalne integracije
 211. parcijalni diferencijal
 212. parcijalno deriviranje
 213. parcijalno integriranje
 214. parne funkcije
 215. parovi kutova na presječnici dvaju paralelnih pravaca
 216. izmjenični
 217. unutarnji
 218. vanjski
 219. prikuti
 220. unutarnji
 221. vanjski
 222. protukuti
 223. Parsevalova jednakost
 224. Parsevalove formule
 225. Pascalov
 226. puž
 227. trokut binomnih koeficijenata
 228. pasja krivulja
 229. periodičke funkcije
 230. dvostruke
 231. meromorfne
 232. periodičke orbite
 233. periodički verižni razlomci
 234. permutacije
 235. članova konvergentnog reda
 236. Picard-Lindelöfov teorem
 237. Picardova metoda uzastopnih aproksimacija
 238. piramida
 239. krnja
 240. uspravna
 241. Pitagorin poučak
 242. za kosokutne trokute
 243. za pravokutne trokute
 244. planarni grafovi
 245. planimetrija
 246. plohe
 247. B-B predočenje
 248. druga kvadratna fundamentalna forma
 249. drugog reda
 250. invarijante
 251. određenje
 252. središnja ploha
 253. element luka krivulje na plohi
 254. Gaussova zakrivljenost
 255. geodetske krivulje
 256. glavni normalni presjeci
 257. glavni polumjeri zakrivljenosti
 258. jednadžba
 259. konstantne zakrivljenosti
 260. krivulje zakrivljenosti
 261. metrika plohe
 262. minimalne plohe
 263. određenje
 264. orijentirana ploha
 265. pravčasta izvodnice
 266. plohe
 267. predočenje pomoću splajnova
 268. ' prva kvadratna fundamentalna forma
 269. razvojne plohe
 270. razmotljive
 271. Riemannova
 272. rotacione plohe
 273. središnje plohe
 274. središnja zakrivljenost
 275. stožaste plohe
 276. tangencijalna ravnina
 277. transverzalne
 278. valjkaste plohe
 279. vektor plošne normale
 280. zakrivljenost krivulja
 281. plošna normala na plohu
 282. plošni integral
 283. 1. vrste
 284. izračunavanje
 285. primjene
 286. 2. vrste
 287. izračunavanje
 288. svojstva
 289. izračunavanje
 290. u Kartezijevim koordinatama
 291. početni uvjeti diferencijalne jednadžbe
 292. podjela
 293. algebarskih izraza
 294. pogrešaka mjerenja prema kvantitativnim karakteristikama
 295. područje
 296. definicije
 297. analitičkog izraza
 298. funkcije
 299. preslikavanja (operatora)
 300. skupa
 301. dopustivo
 302. dvodimenzionalno
 303. jednostavno povezano
 304. neomeđeno
 305. omeđeno
 306. originala
 307. slike
 308. trodimenzionalno
 309. višedimenzionalno
 310. višestruko povezano
 311. vrijednosti funkcije
 312. zatvoreno
 313. podskupovi
 314. konveksni
 315. metričkog prostora
 316. pogreška
 317. apsolutna
 318. definirana
 319. diskretiziranja
 320. pogreška
 321. diskretiziranja
 322. diskretiziranja
 323. funkcija pogreške
 324. jednostavna
 325. metode
 326. mjerenja
 327. podjela prema kvalitativnim metodama
 328. podjela prema kvantitativnim karakteristikama
 329. prava
 330. prividna
 331. procentualna
 332. relativna
 333. srednja
 334. standardno odstupanje
 335. u rezultatu
 336. ulazna
 337. veza između raznih pogrešaka
 338. vjerojatna
 339. zaokruživanja
 340. zaustavljanja
 341. Poincareovo preslikavanje
 342. Poissonov integral
 343. Poissonova
 344. diferencijalna jednadžba
 345. formula
 346. razdioba
 347. razdioba vjerojatnosti
 348. Poissonovi procesi
 349. pojam funkcije
 350. pol
 351. polarna
 352. jednadžba
 353. udaljenost
 354. os
 355. polarne koordinate
 356. točke
 357. u geodeziji
 358. polarni
 359. kosinusov poučak
 360. kut
 361. sinus-kosinusov poučak
 362. trokut zadanog trokuta
 363. vektori
 364. polarno priključivanje
 365. poliedar
 366. Eulerov teorem
 367. pravilni
 368. poligon
 369. polinomi
 370. Hermiteovi
 371. kvadratni
 372. Laguerreovi
 373. Legendreova 513
 374. polinomi
 375. n-tog stupnja
 376. rastavljanje polinoma na faktore
 377. trećeg stupnja
 378. položaji nultočaka
 379. polukubna parabola
 380. polukutovi sfernog trokuta
 381. polumjer
 382. kruga
 383. kružnice
 384. zakrivljenosti
 385. elipse
 386. hiperbole
 387. krivulje
 388. parabole
 389. poluotvoreni interval
 390. polustranice sfernog trokuta
 391. polje
 392. aksijalno
 393. bezvrtložno
 394. centralno simetrično
 395. cilindrično simetrično
 396. Coulombovo
 397. gravitacij sko
 398. konzervativno
 399. kružno
 400. Newtonovo
 401. potencij alno
 402. sferno
 403. skalarno
 404. smjerova diferencijalne jednadžbe 1
 405. solenoidalno
 406. superpozicija polja
 407. tok polja
 408. pomak faze
 409. ponašanje tenzora pri centralnoj simetriji
 410. ponderirana sredina
 411. poopćena
 412. derivacija
 413. dimenzija
 414. funkcija
 415. poopćeni teorem srednje vrijednosti diferencijalnog računa
 416. popunjenost
 417. popust
 418. posebni
 419. koordinatni sustavi
 420. logaritmi
 421. postnumerando
 422. konstantna renta
 423. uplate
 424. postotak
 425. postotni račun
 426. postupak (metoda)
 427. Adams-Bachoforthov
 428. Bairstowov,'* 888
 429. Bernoullijev
 430. bisekcije
 431. Choleskyjev
 432. eliminacije
 433. Galjerkinov
 434. Gauss-Newtonov
 435. bez derivacija
 436. Gauss-Seidelov
 437. Graeffeov
 438. Householderov
 439. iteracije
 440. Jacobijev
 441. Lanczosov
 442. Milneov
 443. Newtonov
 444. modificirani
 445. ortogonalizacije
 446. prediktor-korektor
 447. Ritzov
 448. Rombergov
 449. Runge-Kutta
 450. sparivanja
 451. Steffensenov
 452. transformacije
 453. zamjene varijabli
 454. sparivanje
 455. potencijal
 456. jednadžba
 457. kompleksni
 458. konzervativnog polja
 459. izračunavanje
 460. retardirani
 461. vektorskog polja
 462. potencijalno polje
 463. rotacija
 464. potencije
 465. recipročne
 466. trigonometrijskih funkcija
 467. potenciranje
 468. kompleksnog broja
 469. matrica
 470. potprostori
 471. afini
 472. linearni
 473. metričkog prostora
 474. vektorskog prostora
 475. potprsteni i ideali
 476. potpuna indukcija
 477. potpuni
 478. diferencijal
 479. eliptički integrali
 480. metrički prostori
 481. poučak
 482. poučak
 483. o graničnim vrijednostima funkcija
 484. o polukutu za kosokutni trokut
 485. o proporcionalnosti u pramenu pravaca
 486. o sukladnosti trokuta
 487. povezani grafovi
 488. površina
 489. dijela plohe
 490. elipse
 491. hiperbole
 492. krivocrtnog isječka (sektora)
 493. krivocrtnog trapeza
 494. kruga
 495. kružnog isječka
 496. kružnog vijenca
 497. kvadrata
 498. mnogokuta
 499. odsječka kruga
 500. parabole
 501. paralelograma
 502. plašta rotacionog tijela
 503. pravokutnika
 504. primjenom integrala
 505. ravninskih likova
 506. romba
 507. sličnih ravninskih likova
 508. tangencijalnog četverokuta
 509. tetivnog četverokuta
 510. trokuta
 511. kosokutnog
 512. ravninskog
 513. sfernog
 514. zakrivljene plohe
 515. pozitivni nelinearni operatori
 516. pozitivno definitna kvadratna forma
 517. pozitivno definitni operatori
 518. praktično spajanje fuzzy skupova
 519. pramen pravaca
 520. poučak o proporcionalnosti
 521. pravac
 522. imaginarni
 523. jednadžba
 524. eksplicitni oblik
 525. Hesseov normalni oblik
 526. koeficijent smjera
 527. kroz dvije točke
 528. kroz jednu točku
 529. opća
 530. segmentni oblik
 531. u polarnim koordinatama
 532. vektorska
 533. pravac i ravnina
 534. uvjet okomitosti
 535. uvjet paralelnosti
 536. pravci
 537. jednadžba
 538. kut dvaju pravaca
 539. mimoilazni
 540. okomiti
 541. paralelni
 542. sjecište pravaca
 543. pravčaste plohe
 544. pravi algebarski razlomak
 545. pravila
 546. algebre skupova
 547. diferenciranja
 548. funkcija više varijabli
 549. vektorskih funkcija
 550. integriranja
 551. računanja
 552. divergencije
 553. gradijenta
 554. određenih integrala
 555. pri Z-transformaciji
 556. rotacije
 557. s matricama
 558. s tenzorima
 559. za diferencijalne operatore
 560. pravila diferenciranja
 561. derivacija višeg reda
 562. funkcija jedne varijable
 563. funkcija više varijabli
 564. tablica
 565. vektora
 566. pravilni konveksni
 567. mnogokuti
 568. poligon
 569. poligon
 570. pravilni poliedri
 571. pravilo
 572. Cramerovo
 573. Descartesovo
 574. Guldinovo
 575. kontrapozicije
 576. Neperovo
 577. za računanje s nabla operatorom
 578. pravokutna formula
 579. pravokutne koordinate u geodeziji
 580. pravokutni
 581. impuls
 582. sferni trokut
 583. pravokutnik
 584. predikatna logika
 585. izrazi
 586. kvantifikatori
 587. ograničeno kvantificiranje
 588. tautologija
 589. prediktor-korektor
 590. predočenje krivulja pomoću splajnova
 591. predočenje ploha pomoću splajnova
 592. prekinuta funkcija
 593. prekinutost elementarnih funkcija
 594. prekobrojni korijeni
 595. prelasci u kaos
 596. prenumerando uplate
 597. preodredeni sustavi linearnih jednadžbi
 598. presjeci stošca
 599. jednadžba krivulje drugog reda
 600. oblik krivulje drugog reda
 601. presjek skupova
 602. preslikavanje
 603. bijektivno
 604. ekvivalentno
 605. funkcije
 606. injekcija
 607. injektivno
 608. jezgra homomorfizma
 609. kaotično
 610. komformno
 611. eksponencijalne funkcije
 612. fiksnim točkama
 613. inverzija
 614. kružnice beskonačnog radijusa
 615. kvadratne funkcije
 616. kvadratnog korijena
 617. linearne funkcije
 618. razlomljene
 619. logaritma
 620. sume linearne funkcije
 621. razlomljene
 622. kompleksne ravnine
 623. linearno
 624. modulo
 625. na jediničnoj kružnici
 626. po principu kontrakcije
 627. podignuto
 628. Poincareovo
 629. pomaka
 630. potkove
 631. reducirano
 632. rotacije kružnice
 633. surjektivno
 634. šatorsko
 635. topološki konjugirano
 636. pretvorba
 637. pretvorba omjera
 638. približne metode rješavanja problema
 639. pomoću parcijalnih diferencijalnih
 640. jednadžbi
 641. približno integriranje diferencijalnih
 642. jednadžbi
 643. Eulerov poligonalni postupak
 644. metoda s više koraka
 645. običnih
 646. približno integriranje diferenc. jednadžbi
 647. običnih
 648. konvergencija
 649. metoda Eulerova
 650. metoda gađanja i naleta
 651. metoda konačnih diferencija
 652. metoda prediktor-korektor
 653. metoda Runge-Kutta
 654. metoda više koraka
 655. početni uvjeti i rubni problemi
 656. parcijalnih
 657. metoda diferencija
 658. metoda konačnih elemenata
 659. metoda naleta
 660. prigušeno titranje
 661. prijelaz 1 Kartezijevih na polarne koordinate i obrnuto
 662. prijenos topline
 663. prikaz funkcije
 664. prikaz
 665. grafova
 666. Laplaceova operatora 1 koordinatnim
 667. sustavima
 668. skalarnog produkta vektora pomoću
 669. koordinata
 670. prikloni kut tangente krivulje
 671. priključivanje
 672. prikraćena
 673. cikloida
 674. hipocikloida
 675. prikuti
 676. priležeća kateta
 677. primitivna funkcija
 678. primjena
 679. Cauchyjeve integralne formule
 680. dvostrukih integrala
 681. tablica
 682. integralnih transformacija
 683. krivuljnih integrala 1. i 2. vrste
 684. metode funkcionalnih jednadžbi
 685. Newtonove metode konvergencije
 686. određenih integrala
 687. plošnih integrala
 688. 1. vrste
 689. 2. vrste
 690. rješavanja trokuta u geodetskoj izmjeri
 691. sustava računske algebre
 692. Maple
 693. Mathematica
 694. teorema o reziduumima
 695. trokutaste faktorizacije
 696. trostrukih integrala
 697. variacionog računa u fizici
 698. primjenjivost osnovnog teorema integralnog računa
 699. primjer
 700. atraktora
 701. linearne optimizacije
 702. princip
 703. analitičkog produljenja
 704. dualnosti
 705. dualnosti Booleove algebre
 706. ekstrapolacije
 707. fiksne točke
 708. Gaussove metode eliminacija
 709. kontrakcije
 710. optimalnosti
 711. statističkog testiranja
 712. superpozicije
 713. prirodni
 714. brojevi
 715. logaritmi
 716. pritisak
 717. prizma
 718. problem
 719. brahistokrone
 720. Cauchyjev
 721. diskretni
 722. Dirichletov
 723. dvaju tijela s Hamiltonovom funkci
 724. jom
 725. izjednačenja
 726. izoperimetrijski
 727. najkraćeg puta
 728. najmanjih kvadrata
 729. naprtnjače
 730. nehomogeni
 731. neprekidni
 732. Neumannov
 733. kupovanja
 734. optimizacije
 735. dinamički
 736. nelinearni
 737. proizvodnje
 738. planiranja proizvodnje
 739. raspodjele poslova
 740. regularizacije
 741. rubne vrijednosti
 742. s početnim uvjetima
 743. Eulerov poligonalni postupak
 744. konvergencija
 745. metoda Runge-Kutta
 746. metoda s više koraka
 747. prediktor-korektor postupak
 748. Sturm-Liouvilleov
 749. svojstvenih vrijednosti
 750. transportni
 751. trgovačkog putnika
 752. višedimenzionalni
 753. probodište pravca i ravnine
 754. procjena
 755. ostatka reda pomoću majorante
 756. vrijednosti integrala
 757. produkti
 758. dijadski (tenzorski)
 759. direktni
 760. F-algebre
 761. grupa
 762. drastični
 763. dvaju vektora
 764. dviju matrica
 765. dijadski
 766. inverz
 767. transponiranje
 768. Kartezijev
 769. n-torski
 770. Kroneckerov produkt
 771. matrica
 772. računska pravila
 773. vektora u afinim koordinatama
 774. vektorsko množenje
 775. znak za množenje
 776. računska pravila
 777. produktne jezgre
 778. produljena
 779. cikloida
 780. epicikloida
 781. hipocikloida
 782. programiranje
 783. u Mapleu
 784. u sustavima za kompjutorsku algebru
 785. projektor
 786. projektori na Hilbertovom prostoru
 787. promatrane vrijednosti
 788. promjeri
 789. elipse
 790. hiperbole
 791. parabole
 792. prosti brojevi
 793. Fermatov teorem
 794. tablica
 795. prostor
 796. adjungirani
 797. Banachov
 798. beskonačnodimenzionalni
 799. dualni
 800. Hilbertov
 801. izometrički
 802. linearni
 803. linearnih neprekidnih operatora
 804. metrički
 805. refleksioni
 806. prostor
 807. reprezentacije
 808. Soboljeva
 809. višedimenzionalni
 810. vektorski
 811. prostorna derivacija
 812. prostorne
 813. krivocrtne koordinate
 814. krivulje
 815. polarne koordinate
 816. prostorni
 817. koordinatni sustav
 818. kut
 819. prostorno diferenciranje
 820. prostorno periodička kink-rešetka
 821. proširenje linearnog funkcionala
 822. protok
 823. egzistencija
 824. maksimalni algoritam
 825. protukuti
 826. prsteni i polja
 827. prva i druga varijacija Eulerove diferencijalne jednadžbe
 828. prvi teorem o translaciji za Z-transformaciju
 829. pseudoeliptički integrali
 830. pseudotenzorv 279
 831. Ptolomejev teorem za tetivni četverokut
 832. pupčasta točka plohe
 833. putovi
 834. u digrafima
 835. u kaos
 836. QR-algoritmi
 837. rabat
 838. racionalne funkcije
 839. cijele
 840. integriranje
 841. razlomljene
 842. racionalni
 843. brojevi
 844. svojstva skupa
 845. izraz
 846. cijeli
 847. razlomljeni
 848. račun
 849. integralni
 850. izjednačenja
 851. račun
 852. rente
 853. varijacija
 854. integralni izrazi
 855. parametarsko predočenje
 856. vjerojatnosti
 857. zajmova
 858. računalski sustav
 859. Derive
 860. Macsyima
 861. Maple
 862. numerička integracija
 863. numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
 864. Mathcad
 865. Mathematica
 866. Reduce
 867. računanje
 868. dvostrukog integrala u polarnim koordinatama
 869. koordinata težišta dvostrukim integralom
 870. mase
 871. momenta inercije
 872. lom
 873. površina
 874. realnih korijena
 875. s kompleksnim brojevima
 876. s matricama
 877. trostrukog integrala
 878. u cilindričnim koordinatama
 879. u krivocrtnim koordinatama
 880. u sfernim koordinatama
 881. u krivocrtnim koordinatama
 882. računska pravila
 883. rad
 884. računanje krivuljnim integralom
 885. računanje općim integralom
 886. radijalna jednadžba
 887. radijvektor
 888. radikand
 889. Radon-Nikodymov teorem
 890. rang matrice
 891. raspon
 892. raspršenje
 893. kink-antikink
 894. kink-kink
 895. rastav
 896. Clebsch-Gordonov
 897. na parcijalne razlomke
 898. polinoma na faktore
 899. vektora
 900. ravnalica
 901. elipse
 902. hiperbole
 903. ravnina
 904. rektifikaciona
 905. točka ravnine
 906. u prostoru
 907. vektorske jednadžbe
 908. ravnine u prostoru
 909. paralelne
 910. udaljenost
 911. uvjet okomitosti
 912. uvjet paralelnosti
 913. ravninska trigonometrija
 914. ravninski
 915. četverokuti
 916. kvadrat
 917. opći
 918. pravokutnik
 919. romb
 920. tetivni
 921. trapez
 922. kružni likovi
 923. mnogokuti
 924. poligoni
 925. Rayleigh-Ritzov algoritam za određivanje
 926. svojstvenih vrijednosti
 927. razapinjujuće stablo grafa
 928. razdioba
 929. normirana
 930. Poissonova
 931. srednjih vrijednosti uzoraka
 932. vjerojatnosti
 933. binomna
 934. diskretna
 935. eksponencijalna
 936. Fisherova
 937. hipergeometrijska
 938. neprekidna
 939. normalna
 940. Poissonova
 941. Studentova
 942. Weibullova
 943. razlomci
 944. decimalni
 945. nepravi
 946. pravi
 947. u lančan i. 3
 948. verižni
 949. razlomljene
 950. linearne funkcije
 951. kompleksne varijable
 952. racionalne funkcije
 953. racionalne funkcije
 954. razlomljeni racionalni izrazi
 955. razrješenje torusa
 956. razvoj analitičke funkcije u red potencija
 957. razvoj
 958. Clebsch-Gordonov
 959. u Fourierov red
 960. tablice
 961. u Laurentov red
 962. u Mac Laurinov red
 963. u Taylorov red
 964. pri računanju limesa
 965. u red
 966. area funkcije
 967. binomni
 968. eksponencij alne funkcij e
 969. hiperboličke funkcij e
 970. inverzne trigonometrijske funkcij
 971. 1010
 972. logaritamske funkcije
 973. potencij a
 974. trigonometrij ske funkcij e
 975. razvojne plohe
 976. realna
 977. funkcija
 978. definicija
 979. kvadratna forma
 980. matrica
 981. varijabla
 982. realni
 983. brojevi
 984. aproksimacija
 985. skup
 986. dijelovi
 987. hiperboličkih funkcija
 988. trigonometrijskih funkcija
 989. recipročna potencija,' 70
 990. recipročni bazni vektor
 991. red
 992. alternirani
 993. aritmetički
 994. binomni
 995. Cauchyjev kriterij
 996. Clebsch-Gordonov
 997. divergentni
 998. Fourierov
 999. funkcija
 1000. konačni
 1001. konvergentni
 1002. Laurentov
 1003. Mac Laurinov
 1004. Neumannov
 1005. potencija
 1006. derivacije
 1007. integrali
 1008. s kompleksnim članovima
 1009. s konstantnim članovima
 1010. Taylorov
 1011. u normiranim prostorima
 1012. Weierstrassov kriterij
 1013. Reduce
 1014. refleksioni prostor
 1015. regresija
 1016. regresivna analiza
 1017. regula falsi
 1018. regularna binarna stabla u grafu
 1019. rektifikacija krivulje
 1020. relacije
 1021. ekvivalencije
 1022. između trigonometrijskih funkcija
 1023. uređaja na skupu
 1024. relativna
 1025. nesigurnost
 1026. pogreška
 1027. Remesov algoritam
 1028. renta
 1029. postnumerando konstantna
 1030. Rćnvijeva dimenzija
 1031. adjungirana
 1032. brojevav interna
 1033. grupa
 1034. Clebsch-Gordanovog razvoja
 1035. irektnog produkta
 1036. ekvivalentna
 1037. iuvarijantnih potprostora
 1038. reducibilna
 1039. keducibilne reprezentacije simetgrupe SNn 318 ^H
 1040. kvivalentna,: | 315
 1041. potpuno reducibilna
 1042. prve Schurove leme
 1043. reducibilna
 1044. svojstva
 1045. unitarna
 1046. vjerna* 315
 1047. rešetki ,t
 1048. Bravaisove
 1049. kristalografske
 1050. vektorske
 1051. Banachove
 1052. normirane
 1053. retardirani potencijal
 1054. revidirana simpleks metoda
 1055. korak
 1056. tablica
 1057. revidirani korak simpleks metode
 1058. rezidualni spektar
 1059. reziduum
 1060. teorem
 1061. reziduumi
 1062. primjena
 1063. rezolventa
 1064. operatora
 1065. rezolventni skup
 1066. Riccatijeva diferencijalna jednadžba
 1067. Riemannov integral
 1068. usporedba s
 1069. Lebesgueovim integralom
 1070. Stieltjesovim integralom
 1071. Riemannova
 1072. formula
 1073. funkcija
 1074. metoda rješavanja Cauchyjevog problema
 1075. ploha
 1076. Riesz-Fischerov teorem
 1077. Rieszov teorem
 1078. Riesz-Schauderov teorem
 1079. rijetka popunjenost
 1080. rješavanje
 1081. algebarskih j ednadžbi
 1082. Cauchyjevog problema Riemannovom
 1083. metodom
 1084. diferencijalnih jednadžbi
 1085. Hilbertovog rubnog problema
 1086. homogene integralne jednadžbe 1. vrste
 1087. integralne jednadžbe
 1088. Predholmovom metodom
 1089. iterativni postupak
 1090. jednodimenzionalne valne jednadžbe
 1091. za homogeno sredstvo
 1092. Laplaceovim transformacijama
 1093. linearnih
 1094. Hursvitzov teorem
 1095. nehomogenih
 1096. metoda Cauchyjeva
 1097. varijacijom konstanata
 1098. s konstantnim koeficijentima
 1099. pomoću Fourierovih transformacija
 1100. problema pomoću parcijalnih diferencijalnih jednadžbi
 1101. približne metode
 1102. metodom konačnih diferencija
 1103. rubnih problema Greenovom metodom
 1104. sfernog trokuta
 1105. sustava linearnih jednadžbi
 1106. trokuta
 1107. kosokutnog
 1108. pravokutnog
 1109. Volterrine integralne jednadžbe
 1110. diferenciranjem
 1111. Neumannovim redom
 1112. Rolleov teorem
 1113. romb
 1114. Rombergov algoritam
 1115. Rombergova metoda numeričke integracije
 1116. rotacija
 1117. definicija
 1118. konzervativnog polja
 1119. koordinatnog sustava
 1120. pomoću nabla operatora
 1121. potencijalnog polja
 1122. vektorskog polja
 1123. u različitim koordinatama
 1124. rotacijski broj
 1125. rotacioni paraboloid
 1126. rubni problem
 1127. diferencijalne jednadžbe^ 489
 1128. Hilbertov
 1129. metoda
 1130. gađanja
 1131. konačnih diferencija^ 906
 1132. naleta
 1133. Runge-Kuttov postupak
 1134. Runge-Kuttova metoda za računanje koraka
 1135. samoadjungirana
 1136. diferencijalna jednadžba 516
 1137. matrica
 1138. samoadjungirani operatori
 1139. samoslićnost
 1140. savijanje ploha
 1141. Schauderov
 1142. princip fiksne točke
 1143. teorem kompaktnosti operatora
 1144. Schrödihgerova jednadžba
 1145. nestacionarna
 1146. stacionarna
 1147. Schurova lema
 1148. Schwarz-Bunjakowskijeva nejednakost
 1149. Schwarz-Christoffelova formula
 1150. Schwarzov zrcalni princip
 1151. sjecište
 1152. četiriju ravnina
 1153. dvaju pravaca
 1154. sfernih krivulja
 1155. dviju loksodroma
 1156. dvij u ortodroma
 1157. triju ravnina
 1158. segmentni oblik jednadžbe
 1159. pravca
 1160. ravnine
 1161. separabilni metrički prostori
 1162. separacija varijabli integralne jednadžbe
 1163. separatne plohe
 1164. sferna
 1165. geometrija
 1166. trigonometrija
 1167. udaljenost
 1168. određivanje
 1169. sferne krivulje
 1170. loksodroma
 1171. mala kružnica
 1172. ortodrome
 1173. sferni dvokut
 1174. sferni eksces
 1175. sferni trokut
 1176. d'Alembertove jednadžbe
 1177. formule za polukotove
 1178. formule za polustranice
 1179. glavna svojstva
 1180. kosinusov poučak za kutove
 1181. kosinusov poučak za stranice
 1182. kosokutni
 1183. L'Huilierove jednadžbe
 1184. Neperove formule
 1185. Neperovo pravilo
 1186. pravokutni trokut
 1187. rješavanje trokuta
 1188. sinusov poučak
 1189. tangensov poučak
 1190. zbroj kutova u trokutu
 1191. sferno vektorsko polje
 1192. shema
 1193. Homerova
 1194. zamjene
 1195. za množenje matrica. 264
 1196. sigurnost kriptosustava
 1197. simetrala unutrašnjeg kuta trokuta
 1198. simetrične
 1199. grupe SN
 1200. matrice
 1201. realne
 1202. operacije s molekulama
 1203. simetr ij a
 1204. centralna
 1205. osna
 1206. zrcalna
 1207. simpleks metoda
 1208. linearne optimizacije
 1209. revidirana
 1210. revidirani korak
 1211. simpleks tablica
 1212. linearne optimizacije
 1213. određivanje prve tablice
 1214. revidirana
 1215. Simpsonova formula
 1216. simulacija
 1217. singulariteti
 1218. singularne integralne jednadžbe
 1219. s Cauchyjevom jezgrom
 1220. singularne točke
 1221. diferencijalne jednadžbe
 1222. plohe
 1223. singularne vrijednosti
 1224. singularni
 1225. element
 1226. integral
 1227. određivanje
 1228. rastav
 1229. vektor
 1230. desni
 1231. lijevi
 1232. sinh-Gordonova jednadžba
 1233. sinus Gordonova jednadžba
 1234. sinus-kosinusov poučak
 1235. polarni
 1236. za sferni trokut
 1237. sinusov poučak
 1238. za kosokutne trokute
 1239. za sferne trokute
 1240. sjecište
 1241. četiriju ravnina
 1242. pravaca
 1243. skalari
 1244. skalarna
 1245. funkcija točke
 1246. matrica S
 1247. skalarui produkt
 1248. dvaj\h -rektora
 1249. .
 1250. vektora* 189
 1251. j&ikaz pomoću koordinata
 1252.  %;koordinatama
 1253. skaianii tok vektorskog polja
 1254. skalarna: polj e
 1255. > -žttdano koordinatama
 1256. skeU* grafa
 1257. skup
 1258. beskonačni
 1259. događaja
 1260. granični
 1261. invarijantni
 1262. kompaktni
 1263. komplementarni
 1264. konveksni
 1265. linearno nezavisanih vektora* 601
 1266. neprebrojiv
 1267. partitivni
 1268. prazan*. 302
 1269. presjek
 1270. prikaz | Vennovim dijagramima* 303
 1271. realnih brojeva
 1272. rezolventni
 1273. skup
 1274. unija skupova
 1275. uređen
 1276. veličina skupova
 1277. zatvoreni
 1278. slabo neprekidan operator
 1279. sličnost fuzzy skupova
 1280. slijedovi brojeva
 1281. slika
 1282. funkcije
 1283. potprostora
 1284. produkta
 1285. slobodni vektori
 1286. složene izjave
 1287. ekstenzionalne
 1288. složene kamate
 1289. složeni kamatni račun
 1290. slučaj na varij abla
 1291. višedimenzionalna. 756
 1292. slučajni
 1293. brojevi
 1294. tablice
 1295. vektor
 1296. Smaleov teorem
 1297. smanjenje amortizacije
 1298. smjer
 1299. u prostoru
 1300. vektora
 1301. smjerni kut
 1302. smjerovi zakrivljenosti
 1303. sniženje reda diferencijalne jednadžbe
 1304. Soboljevljevi prostori
 1305. Soldnerove koordinate
 1306. solenoidalno polje
 1307. solitoni
 1308. dvostruki
 1309. sparivanje u grafovima
 1310. specijalne
 1311. reprezentacije grupa
 1312. zadaće nelinearne optimizacije
 1313. specijalni
 1314. grafovi
 1315. problemi linearnog programiranja
 1316. spektar
 1317. operatora
 1318. učinkovitosti
 1319. spektralna interpretacija Fourierove transformacije
 1320. spektralne teorije linearnih operatora
 1321. spirala
 1322. Arhimedova
 1323. cilindrična
 1324. desna
 1325. evolventa kružnice
 1326. hiperbolička
 1327. klotoida
 1328. spirala
 1329. lijeva
 1330. logaritamska
 1331. splajn
 1332. bikubični
 1333. interpolacijski
 1334. kubični
 1335. u smislu najmanjeg kvadrata
 1336. bikubični
 1337. kubični
 1338. spojevi fuzzy skupova
 1339. sredina
 1340. aritmetička
 1341. geometrijska
 1342. harmonijska
 1343. kvadratna
 1344. ponderirana
 1345. središnji farmaceutski broj
 1346. središnji kut
 1347. središte zakrivljenosti krivulje
 1348. srednja vrijednost
 1349. funkcije
 1350. granice pouzdanosti
 1351. teorem
 1352. srednjica trokuta
 1353. stabilnost,: 905;
 1354. fiksnih točaka
 1355. periodičkih orbita
 1356. stabla grafova
 1357. stacionarna Schrödingerova jednadžba
 1358. 542
 1359. standard IEEE
 1360. standardni oblik preslikavanja
 1361. 845
 1362. stara mjera kuta
 1363. statistički parametri
 1364. statističko testiranje
 1365. statistika
 1366. statistika
 1367. stablo (grafa)
 1368. korijensko
 1369. regularno
 1370. uređeno
 1371. visina
 1372. stavak o reprezentaciji
 1373. Steffensenova metoda
 1374. stepeničaste funkcije
 1375. stereometrija
 1376. Stieltjesov integral
 1377. funkcija jedne varijable
 1378. stohastički
 1379. lanci
 1380. procesi
 1381. Stokesov integralni teorem
 1382. stošci vektorskog prostora
 1383. stožac
 1384. stožaste plohe
 1385. strofoida
 1386. strujnice vektorskog polja
 1387. struktura faznog prostora
 1388. strukturna stabilnost
 1389. diferencijalnih jednadžbi
 1390. diskretnih sustava
 1391. sustava u ravnini
 1392. Studentova razdioba vjerojatnosti
 1393. i-razdioba
 1394. stupanj vrha
 1395. Šturm-Liouvilleov problem
 1396. Sturmov niz
 1397. stvaranje pogrešaka
 1398. subdivizija grafa
 1399. subnormalni fuzzy skupovi
 1400. sukcesivne aproksimacije
 1401. sukladnost trokuta
 1402. suma dviju matrica
 1403. suma-norma vektora
 1404. sume
 1405. sumjerljivost
 1406. superpozicija
 1407. nelinearna
 1408. polja
 1409. titranja
 1410. supstitucije
 1411. matrične
 1412. svođenja iracionalnih funkcija na racionalne
 1413. za integriranje iracionalnih funkcija
 1414. surjekcija
 1415. susjednost
 1416. sustav
 1417. brojeva računa EKONS
 1418. brojevni
 1419. diferencijalnih jednadžbi
 1420. dinamički
 1421. funkcija
 1422. Hamiltonov
 1423. koordinatni
 1424. linearnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda
 1425. homogeni s konstantnim koeficijentima
 1426. nehomogeni
 1427. linearnih jednadžbi
 1428. linearnih kongruencija
 1429. normalnih jednadžbi
 1430. ortogonalan
 1431. ortonormalan
 1432. ortonormiran
 1433. WALSH
 1434. za kompjutorsku algebru
 1435. sustav za kompjutorsku algebru
 1436. grafički prikazi
 1437. izgradnja sustava
 1438. osnovne karakteristike
 1439. područja primjene
 1440. numeričko računanje
 1441. osnovni elementi
 1442. programiranje
 1443. simboličko računanje
 1444. svođenje
 1445. integralne jednadžbe na sustav linearnih jednadžbi
 1446. iracionalnih funkcija na racionalne pri
 1447. integriranju
 1448. transcendentnih jednadžbi na algebarske
 1449. svojstva
 1450. algebre
 1451. analitičkih funkcija
 1452. bikubičnih splajnova
 1453. binomnih koeficijenata
 1454. Cauchyjevih integrala
 1455. Čebišeljevih polinoma
 1456. delta funkcije
 1457. diferencijalnih jednadžbi drugog reda
 1458. Fibonaccijevih brojeva
 1459. graničnih
 1460. ciklusa
 1461. skupova
 1462. integrala
 1463. klase izmjerivih funkcija
 1464. korijena kubnih jednadžbi
 1465. krivuljnih integrala
 1466. kubičnih splajnova
 1467. Legendreovih polinoma prve vrste
 1468. linearnih kompaktnih operatora
 1469. logaritama
 1470. nejasnih skupova
 1471. neprekinutih funkcija
 1472. određenog
 1473. integrala
 1474. integrala
 1475. plošnih integrala 2. vrste
 1476. pravilnih konveksnih poligona
 1477. skupa racionalnih brojeva
 1478. svojstvena
 1479. funkcija normirana
 1480. vrijednost
 1481. vrijednost rubnog problema
 1482. svojstvene funkcije
 1483. svojstvene vrijednosti
 1484. integralna jednadžba
 1485. operatora
 1486. svojstveni vektor
 1487. smjer glavnih osi
 1488. svojstvo ortogonalnosti
 1489. šifra u kriptologiji
 1490. Vigenereova
 1491. zamjenska
 1492. šiljnikovljev teorem
 1493. šuplji valjak
 1494. tablica s dvostrukim ulazom
 1495. tablice
 1496. derivacija
 1497. elementarnih funkcija
 1498. viših redova elementarnih funkcija
 1499. eliptičkih integrala
 1500. Fisherove F-razdiobe
 1501. Fourierovih transformacija
 1502. funkcija Booleove algebre
 1503. gama funkcija
 1504. istinitosti logike izjava
 1505. konstanti
 1506. Laplaceovih transformacija
 1507. Legendreovih polinoma
 1508. neodređenih integrala
 1509. normirane normalne razdiobe
 1510. nultočaka Legendreovih polinoma 1.
 1511. vrste
 1512. određenih integrala
 1513. osnovnih integrala
 1514. Poissonove tazdiobe
 1515. pravila za računanje određenih integrala
 1516. prostih brojeva
 1517. razvoja u red
 1518. Fourierovog
 1519. slučajnih brojeva
 1520. Studentove t-razdiobe
 1521. tangencijalna ravnina
 1522. tangencijalni četverokut
 1523. tangensov poučak
 1524. za kosokutni trokut
 1525. za sferni trokut
 1526. tangenta i normala krivulje
 1527. na elipsu
 1528. na hiperbolu
 1529. na parabolu
 1530. tangenta i normala na prostornu krivulju
 1531. Taylorov red
 1532. za vektorske funkcije
 1533. Taylorova formula za funkcije 'm varijabli
 1534. telegrafska jednadžba
 1535. temeljni periodi funkcije
 1536. tenzor
 1537. antisimetričan
 1538. definicija
 1539. delta tenzor
 1540. dijadski produkt
 1541. epsilon tenzor
 1542. invarijanta
 1543. rotacije
 1544. transformacije
 1545. translacije
 1546. invarijantni tenzor
 1547. komponente tenzora
 1548. kosa simetrija
 1549. množenje
 1550. oduzimanje
 1551. pravila za računanje
 1552. prebacivanje
 1553. produkt
 1554. s posebnim svojstvima
 1555. simetričan
 1556. snižavanje tenzora
 1557. stupnja 0
 1558. svojstvena vrijednost
 1559. u Kartezijevim
 1560. u krivocrtnim koordinatama
 1561. zbrajanje
 1562. tenzorski produkt
 1563. dvaju vektora
 1564. zakon asocijacije
 1565. zakon distribucije
 1566. teorem
 1567. Bolzano- Weierstrassov
 1568. Clebsch-Gordonov
 1569. egzistencije diferencijalne jednadžbe prvog reda
 1570. Fatouov
 1571. Fredholmov
 1572. grupa
 1573. Hadamarda i Perrona
 1574. Hellinger-Toeplitzov
 1575. Hilbert-Schmidtov
 1576. integralni
 1577. kolebanja funkcije
 1578. kompaktnosti operatora
 1579. Krein-Losanowskog o neprekidnosti pozitivnog linearnog operatora
 1580. Liouvilleov
 1581. najveće i najmanje vrijednosti
 1582. teorem
 1583. o alternantama
 1584. o bazi Abelovih grupa
 1585. o centralnoj mnogostrukosti
 1586. za preslikavanja
 1587. o dominantnoj konvergenciji
 1588. o egzistenciji
 1589. najveće i najanje vrijednosti
 1590. o fiksnoj točki
 1591. Banachov
 1592. Brouwerov
 1593. Schauderov
 1594. o graničnoj vrijednosti
 1595. nizova
 1596. za Z-transformaciju
 1597. o homomorfizmu grupa
 1598. o kategorijama
 1599. o konstanti funkcije
 1600. o konvergencij i
 1601. o konvoluciji za Z-transformaciju
 1602. o linearnosti Fourierovih transformata
 1603. o maksimalnoj vrijednosti funkcije
 1604. o međuvrijednostima
 1605. o monotonoj konvergenciji
 1606. o nultočkama
 1607. o omeđenosti funkcije 61
 1608. o otvorenom preslikavanju
 1609. o promjeni mjerila Fourierovih transformata
 1610. o proširenju
 1611. o reziduumima
 1612. primjena
 1613. o sličnosti Fourierovih transformata
 1614. o srednjoj vrijednosti
 1615. poopćeni
 1616. o translaciji
 1617. Fourierovih transformata
 1618. za Z-transformaciju
 1619. o umnošku
 1620. o zatvorenom grafu
 1621. Picarda-Lindelöfa
 1622. Radon-Nikodymova
 1623. Riesz-Fischerov
 1624. Rieszov
 1625. Riesz-Schauderov
 1626. Smaleov
 1627. sparivanja
 1628. Tutteov
 1629. u grafu
 1630. srednje vrijednosti diferencijalnog računa
 1631. Šiljnikova
 1632. teorem
 1633. Sturmov
 1634. teorije funkcija
 1635. uniformne omeđenosti
 1636. za funkcije jedne varijable
 1637. 390
 1638. za proste brojeve
 1639. Eulerov
 1640. Fermatov
 1641. Wilsonov
 1642. za razapinjajuće stablo
 1643. Rolleov
 1644. theorema egregium
 1645. teorija
 1646. bifurkacije
 1647. brojeva
 1648. elementarna
 1649. Fermat-Eulerov teorem
 1650. ergodičnost i
 1651. funkcija
 1652. grafova
 1653. algoritmi
 1654. Eulerov teorem
 1655. izomorfizam grafova
 1656. jednostavni grafovi
 1657. matrica incidencije
 1658. matrica susjedstva
 1659. neusmjereni grafovi
 1660. Oreov teorem
 1661. podgrafovi
 1662. Pósov teorem
 1663. prikaz
 1664. problem kineskog poštara
 1665. specijalni grafovi
 1666. stupanj vrha
 1667. susjednost
 1668. šetnje
 1669. težinski grafovi
 1670. usmjereni grafovi
 1671. grupa
 1672. primjena
 1673. von Neumannovo pravilo
 1674. simetrične operacije
 1675. Leray-Schauderova
 1676. pogrešaka mjerenja
 1677. polja
 1678. diferencijalna jednadžba
 1679. posluživanja
 1680. skupova
 1681. stabilnosti
 1682. testiranje
 1683. tetivni četverokut
 1684. Ptolomejev teorem
 1685. tetraedar
 1686. težina mjerenja
 1687. težina ortogonalnosti
 1688. težinski faktor
 1689. težišnica trokuta
 1690. težište
 1691. theta funkcija
 1692. tijela omeđena zakrivljenim plohama
 1693. titranje
 1694. elastične šipke
 1695. harmoničko
 1696. kružne membrane
 1697. prigušeno
 1698. superpozicija
 1699. vektorski dijagram
 1700. titranje žice
 1701. tlak
 1702. točka
 1703. 0 (nultočka)
 1704. adherencije
 1705. asimptotička
 1706. čvorna
 1707. dodira
 1708. dvostruka
 1709. eliptička
 1710. gomilišta
 1711. hiperbolička
 1712. infleksije
 1713. izolirana
 1714. kolokaciona
 1715. koordinate
 1716. kraj krivulje
 1717. kružna
 1718. loma
 1719. maksimuma
 1720. minimuma
 1721. mreže splajnova
 1722. na krivulji
 1723. na plohi
 1724. eliptička
 1725. hiperbolička
 1726. singularna
 1727. stožasta
 1728. najkraće udaljenosti
 1729. najkraćeg zbliženja
 1730. n-dimanzionalnog prostora
 1731. nelutajuća
 1732. okolina točke
 1733. parabolička
 1734. povratna
 1735. prekinutosti
 1736. konačan skok
 1737. skok u beskonačnost
 1738. pupčasta
 1739. racionalna
 1740. samododira
 1741. singularna
 1742. točkasti izvori vektorskih polja
 1743. točnost numeričkog računanja
 1744. tok
 1745. diferencijalne jednadžbe
 1746. skalarnog polja
 1747. vektorskog polja
 1748. vektorski tok
 1749. topološka
 1750. ekvivalencija diferencijalnih jednadžbi
 1751. entropija
 1752. konjugiranost diskretnih sustava-
 1753. torus
 1754. invarij antni skupovi
 1755. izdvajanja
 1756. neglatkosti,: 843
 1757. razriješenje
 1758.  ; rezonantni torus
 1759. torzija prostome krivulje
 1760. totalni diferencijal
 1761. trakasta struktura
 1762. traktrisa; 108
 1763. transcendentna 5
 1764. funkcije
 1765. integriranje
 1766. jednadžbe
 1767. transcendentni
 1768. brojevi
 1769. izraz
 1770. transformacija
 1771. Fourierova
 1772. Gaborova
 1773. Gaussova
 1774. glavnih osi
 1775. koordinata
 1776. u geodeziji
 1777. koordinatnih sustava
 1778. Laplaceova
 1779. sličnosti
 1780. wavelet
 1781. transformacije
 1782. transformirana integralna jednadžba
 1783. transkritična bifurkacija
 1784. transponirana matrica
 1785. transponiranje
 1786. produkta dviju matrica
 1787. sume dviju matrica
 1788. transportne mreže
 1789. transportni problem
 1790. trapez
 1791. trapezna
 1792. formula
 1793. kvadraturna formula
 1794. triangulacija
 1795. trigonometrijska
 1796. funkcija kompleksne varijable
 1797. trigonometrijska interpolacija
 1798. trigonometrijske
 1799. funkcije
 1800. geometrijska definicija
 1801. imaginarni dijelovi
 1802. integriranje
 1803. međusobni odnosi
 1804. polukutova
 1805. umnošci
 1806. višestrukih kutova
 1807. zbroj i razlika dviju funkcija
 1808. interpolacije
 1809. jednadžbe
 1810. trigonometrijski oblik kompleksnog bro
 1811. 35
 1812. trobrid
 1813. Frenetov
 1814. pratilac prostorne krivulje
 1815. trodimenzionalna područja
 1816. trohoida
 1817. trokut
 1818. jednakokračni
 1819. jednakostranični
 1820. odredivost sastavina
 1821. opisana kružnica trokuta
 1822. ortocentar
 1823. Pascalov
 1824. polovišta stranica
 1825. pravokutni
 1826. ravninski
 1827. Euklidov poučak
 1828. formula za tangens
 1829. kosokutni trokut
 1830. određivanje sastavina
 1831. polumjer opisane kružnice
 1832. polumjer upisane kružnice
 1833. površina
 1834. pravokutni
 1835. sferni
 1836. Eulerov
 1837. kosokutni
 1838. osnovni zadaci
 1839. pravokutni
 1840. razrješavanje
 1841. simetrala unutrašnjeg kuta
 1842. srednjica
 1843. težišnica
 1844. težište
 1845. upisana kružnica
 1846. visina
 1847. trokutasta
 1848. faktorizacija
 1849. primjena
 1850. matrica gornja i donja
 1851. shema aritmetičkog niza
 1852. trokutasti rastav matrice
 1853. trokuti
 1854. Eulerovi
 1855. neeulerovi
 1856. slični
 1857. sukladni
 1858. trokutaste koordinate
 1859. trokutu opisana kružnica
 1860. trokutu upisana kružnica
 1861. trostrani kut
 1862. trostruki
 1863. integral
 1864. izračunavanje
 1865. integrali
 1866. Tutteov teorem sparivanja
 1867. U
 1868. učestalost
 1869. udaljenost dviju
 1870. paralelnih ravnina
 1871. točaka
 1872. u prostoru
 1873. u ravnini
 1874. udaljenost točke od pravca
 1875. zadanog u koordinatnom obliku
 1876. udaljenost točke od ravnine
 1877. udaljenost vrhova
 1878. udvostručenje perioda
 1879. ulančani razlomci
 1880. ulazna pogreška
 1881. ulazni stupanj
 1882. ultrahiperbolička diferencijalna jednadžba
 1883. umnošci trigonometrijskih funkcija
 1884. uniformna
 1885. aproksimacija
 1886. konvergencija reda funkcija
 1887. unija fuzzy skupova
 1888. unitarni prostor
 1889. univerzalna
 1890. algebra
 1891. algebra terama
 1892. homomorfizmi
 1893. kongruencija
 1894. kvocijentna
 1895. varijeteti
 1896. univerzalni kvantifikator
 1897. uplata
 1898. uporaba računala
 1899. upotpunjenje metričkog prostora
 1900. uređena binarna stabla
 1901. uređeni normirani prostori
 1902. uređeni vektorski prostori
 1903. Uryshonov operator
 1904. usmjerena derivacija
 1905. skalarnog i vektorskog polja

Bronštejn 1165-1167 (215)

 1. usmjereni graf
 2. Fourierova transformacija
 3. Laplaceova transformacija
 4. uspravni kružni stožac
 5. valjak
 6. monotonost funkcije
 7. okomitost dvaju pravaca
 8. okomitost dviju ravnina
 9. okomitost pravca i ravnine
 10. optimalnost
 11. paralelnost
 12. uvjetna vjerojatnost
 13. uvojak Marije Agnesi
 14. uzorak
 15. valna jednadžba
 16. valni kvantni broj titranja
 17. valjak
 18. eliptički valjak
 19. hiperbolički valjak
 20. valjkasta ploha 160
 21. varijacioni problemi
 22. parametarski oblik
 23. funkcija više varijabli
 24. varijacioni račun
 25. Eulerova diferencijalna jednadžba
 26. izoperimetrijski problem
 27. varijabla
 28. bazična varijabla
 29. varijabla integriranja
 30. nezavisna varijabla
 31. realna varijabla
 32. slučajna varijabla
 33. zavisna varijabla
 34. varijacije
 35. varijeteti
 36. teorem Birkhoffa
 37. vektor
 38. apsolutna vrijednost vektora
 39. bazni vektor
 40. jedinični vektor
 41. klizni vektor
 42. koeficijent smjera
 43. koordinate
 44. skalar
 45. modul vektora
 46. slobodni vektor
 47. vektor smjera
 48. svojstveni vektor
 49. vjerojatnosni vektor
 50. baza vektorskog prostora
 51. kontravarijantni vektor
 52. kovarijantni vektor
 53. dijadski produkt
 54. kolinearnost
 55. linearna kombinacija
 56. linearno zavisni vektori
 57. mješoviti produkt vektora
 58. ortogonalnost vektora
 59. polarni vektor
 60. afine koordinate
 61. skalarni produkt
 62. tenzorski produkt
 63. višestruki produkt
 64. vektor-redak
 65. vektorska algebra
 66. vektorska analiza
 67. vektorska funkcija
 68. vektorska derivacija
 69. vektorsko polje
 70. vektorska funkcija
 71. vektorska funkcija skalarne varijable
 72. Taylorov red
 73. vektorska jednadžba
 74. vektorska rešetka
 75. kompleksni broj
 76. vektorski produkt
 77. vektorski prostor
 78. baza vektorskog prostora
 79. dimenzija vektorskog prostora
 80. izomorfizam vektorskih prostora
 81. uređeni vektorski prostor
 82. tok vektorskog polja
 83. vektorsko polje
 84. cilindrično vektorsko polje
 85. cirkulacija vektorskog polja
 86. divergencija vektorskog polja
 87. gradijent vektorskog polja 653
 88. komutativno vektorsko polje
 89. krivuljni integral
 90. potencijal vektorskog polja
 91. rotacija vektorskog polja
 92. sferno vektorsko polje
 93. skalarni tok
 94. strujnice vektorskog polja
 95. cilindrične koordinate
 96. sferne koordinate
 97. vektor-stupac
 98. infinitezimalna veličina
 99. verižni razlomak
 100. beskonačni verižni razlomak
 101. periodički verižni razlomak
 102. area funkcije
 103. prirodni logaritam
 104. hiperboličke funkcije
 105. nabla operator
 106. Laplaceov operator
 107. vezani ekstremi
 108. variacioni problemi
 109. Vieteove formule za jednadžbe n-tog stupnja
 110. Vigenereova šifra u kriptologiji
 111. visina trokuta
 112. višedimenzionalno područje
 113. regresija
 114. višedimenzionalne slučajne varijable
 115. višedimenzionalni problem
 116. višekratnik
 117. višestruke integralne transformacije
 118. višestruki integral
 119. višestruki produkt vektora
 120. Lagrangeov identitet
 121. vjerojatnosna mjera
 122. vjerojatnosni vektor
 123. vjerojatnost
 124. funkcija gustoće vjerojatnosti
 125. uvjetna vjerojatnost
 126. Volterrina jednadžba
 127. integralna jednadžba
 128. volumen rotacionog tijela,
 129. Cavalierijev princip
 130. volumen
 131. integriranje
 132. volumni integral
 133. vrh
 134. konveksni vrh
 135. vrijednost determinante
 136. Besselove funkcije
 137. cilindričke funkcije
 138. gama funkcija
 139. prekinutost
 140. skok u beskonačnost
 141. prekinutost
 142. uklonjiva prekinutost
 143. WALSH-funkcije
 144. WALSH-sustavi
 145. wavelet-transformacija
 146. Weberova funkcija
 147. Weibullova razdioba vjerojatnosti
 148. jednolika konvergencije
 149. kolebanje funkcije
 150. konvergencije reda funkcija
 151. Weierstrassov teorem o egzistenciji
 152. ekstremne vrijednosti
 153. Weierstrassove funkcije
 154. Wilsonov teorem za utvrđivanja prostih brojeva
 155. kvadratična optimizacija
 156. informacijska dimenzija
 157. Youngova tablica
 158. diskretna zadaća
 159. nelinearna zadaća
 160. zadaća kriptologije
 161. zadaća linearnog programiranja
 162. zakon asocijacije
 163. zakon asocijacije algebre skupova
 164. zakon asocijacije Boolove algebre
 165. zakon asocijacije logike izjava
 166. zakon asocijacije množenja vektora
 167. tenzorski produkt
 168. množenje matrice skalarom
 169. zakon komutacije
 170. propagacija pogreške
 171. zakon velikih brojeva
 172. Bernoullijev
 173. zakon distribucije
 174. Booleova algebra
 175. logike izjava
 176. matrica
 177. zakoni distribucije
 178. prsten
 179. skup
 180. tenzor
 181. vektorsko množenje
 182. zakrivljenost
 183. krivulje
 184. na plohi
 185. plohe
 186. Gaussova
 187. prostorne krivulje
 188. zamjena varijable
 189. zamjenske šifre
 190. zamućena logika
 191. zatvarač skupa. 60
 192. zatvoreni
 193. integral
 194. skupovi
 195. zauzete vrijednosti
 196. zavisna varijabla
 197. zavisnost funkcija
 198. zavojnica
 199. zbrajanje matrica
 200. zbroj i razlika trigonmetrijskh funkcija
 201. red s konstantnim članovima
 202. zlatni rez
 203. zraka
 204. zrcalna simetrija
 205. Z-transformacija
 206. pravila računanja
 207. teorem o konvoluciji
 208. invertiranje
 209. princip
 210. tablica
 211. zvonolika krivulja
 212. zvonolike funkcije pripadnosti
 213. žarišna svojstva elipse
 214. hiperbola
 215. parabola