Interne upute za unos matematičkih pojmova u sustav e-Struna

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Skoči na: orijentacija, traži

Upis matematičkog teksta

Matematički tekst se piše kao u LaTex-u - obrubljeni znakovima dolara

Pomoć pri unosu LaTeX formula

Matematički tekst se može upisivati u polja

 • Definicija
 • Kontekst
 • Napomena
 • Simbol
 • Jednadžba
 • Formula

\(x\)

Ako unosite kompliciraniju formulu, dobro bi bilo da provjerite jeste li je pravilno unijeli. Korisno pomagalo pri unosu LaTex formula nalazi se na http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php (označite Inline i Compressed). Uočite mali trik na gornjoj slici: Ako pišete i tekst, započnite znakom dolara, nakon njega stavite jedn prazninu i onda napišite željeni tekst. Neće se pravilno prikazati hrvtski znakovi, ali ih ostavite takve kakvi jesu (dakle, NEMOJTE upisivati \v{c} i slično jer će se u Struni hrvatski znakovi prikazati pravilno.

Druga mogućnost brze i efikasne provjere ispravnosti LaTeX formule je putem programa TexStudio. Njime se može trenutačno provjeriti ispravnost upisanih formula - jedino je nezgodno što ga je potrebno imati instaliranog na računalu na kojem se radi.

Pogrešno Ispravno Razlog
xn = x(n) je n-ti član niza. $x_n = x(n)$ je $n$-ti član niza.
x
x

Mjesto za "matematičku" definiciju

Ako želite za neki pojam napisati pravu matematičku definiciju, dogovoreno je da se to može napraviti u polju "Kontekst". Tu se može upisati definicija točno onako kako je napisana u nekom od vrela. U tom slučaju se obavezno upisuje i Vrelo konteksta. Kao vrelo se može odabrati neko od vrela koja imamo na popisu vrela. Ako vrela još nema na popisu, treba naziv vrela i broj stranice napisati u Dopisivanje, pa će naš terminolog Siniša vrelo dodati i popuniti polje Vrelo konteksta

Dopisivanje

Polje Dopisivanje služi za komunikaciju među članovima projekta. Kada urednik vraća pojam obrađivaču, obavezno treba razlog vraćanja obrazložiti putem Dopisivanja

Dopušteni nazivi, Zastarjeli nazivi, Žargonizmi

Bitno je za svaki pojam upisati sve njegove naive za koje mislite da su relevantni. Koji će naziv biti preporučeni, a koji dopušten (sinonim), bitno je, ali ne i najbitnije. Naime, s vremenom se može dogoditi da preporučeni naziv postane sinonim. U tom slučaju će se samo morati promijeniti status naziva i eventualno prilagoditi definicija na način da se koristi novi preporučeni naziv

Više naziva se odvaja znakom točka-zarez (a ne zarez)

Pogrešno Ispravno Razlog
konika, krivulja drugog reda konika; krivulja drugog reda više naziva treba odvojiti znakom točka-zarez
x
x

Podređeni nazivi

U ovo polje se pišu podređeni nazivi i to odvojeni znakom točka-zarez

Npr. - za logaritam kao podređene nazive nije dobro upisati

Pogrešno Ispravno Razlog
dekadski ili Briggsov logaritam, prirodni ili Napierov logaritam dekadski logaritam ; prirodni logaritam 1, više naziva treba odvojiti znakom točka-zarez 2. Za navođenje dopuštenih naziva (sinonima) korste se samo preporučeni nazivi ("dekadski logaritam" i "prirodni logaritam"), a dopušten nazivi podređenih pojmova ("Briggsov logaritam" i "Napierov logaritam") će biti upisani kao sinonimi preporučenih naziva
x
x

Korištenje naziva u definicijama

U definicijama treba koristiti isključivo preporučene nazive. Dakle, nije dobro napisati

pravilno (Platonovo) geometrijsko tijelo omeđeno s 12 pravilnih peterokuta

već treba pisati

pravilno geometrijsko tijelo omeđeno s 12 pravilnih peterokuta

a pod pojmom pravilno geometrijsko tijelo treba kao sinonim (dopušteni naziv) pisati

Platonovo tijelo

Faze rada

Nakon što napravite sve što ste htjeli napraviti s nekim pojmom, morate ga iz faze "Obrađivač radi" prebaciti u fazu "Obrađivač završio". Naš cilj je sve dovesti u fazu "Urednik pregledao". Nakon toga unose pregledavaju suradnici iz IHJJ i daju eventualne sugestije za doradu. Tek nakon što mi prihvatimo (ili odbijemo) njihove eventualne prijedloge, pojam se objavljuje

Uloge:

Urednik: Goran Igaly

Terminolog: Siniša Runjaić, Tomislav Stojanov (IHJJ)

Savjetnik: Ivana Matas Ivanković (IHJJ)


 • Obrađivač radi - 15%
 • Obrađivač završio - 30%
 • Urednik uređuje - 40%
 • Urednik vratio obrađivaču - 25% (ovoga ne bi trebalo biti puno)
 • Urednik pregledao - 50%

 • Terminolog pregledao - 70%
 • Savjetnik pregledao - 90%
 • Terminolog redaktura - 95%
 • Naziv zaključan - 100%


obradjivac obrađivač
radi
(15%)
obrađivač
završio
(30%)
urednik
pregledao
(50%)
urednik
uređuje
(40%)
urednik
vratio
obrađivaču
(25%)
Ukupno
Ivica Gusić 72 36 21 13 2 144
Miljenko Huzak 99 99
Nenad Antonić 120 120
Pavle Goldstein 107 107
Željka Milin-Šipuš 146 146
Zoran Škoda 127 4 5 136
671 40 26 13 2 752

(drugi put ću bolje složiti tablicu)

Zabilješke i zaključci iz pisama i s terminoloških radionica

Na temelju prikupljenih materijala napravit će se (Goran Igaly) popis predloženih pojmova za obradu. Članovi projekta će imati uvid u taj cjeloviti popis i moći će dati svoje prijedloge za njegovu izmjenu i dopunu. Nakon postignutog dogovora oko popisa, započet će se s obradom pojmova. Obrada pojma podrazumijeva određivanje engleske i po mogućnosti njemačke istovrijednice, popisivanje sinonima i unos radne definicije. Ovdje nije nužno opredijeliti se točno što je preporučeni naziv, a što su skraćeni oblik, dopušteni naziv, zastarjeli naziv, nepreporučeni naziv, žargonizam. Bitno je da se odlučimo da ćemo obraditi određeni pojam i da pobrojimo sve njegove moguće nazive, bez obzira na njihov status. Ionako je status naziva podložan promjeni u vremenu.

Bitno je za pojam odmah popisati i istorodne pojmove jer će oni biti obrađeni na sličan način tj. istim oblikom definicije. (npr parna funkcija, neparna funkcija, sinus, kosinus, prost broj, složen broj. racionalan broj, iracionalan broj,...

Upisati radnu definiciju. Za svaku definiciju će se provjeriti oslanja li se na pojmove iz općeg jezika ili ovisi i o matematičkim pojmovima. Ako ovisi o nekom matematičkom pojmu, taj pojam mora također biti definiran u struni ili se radi o pojmu prve razine koji doduše spada u matematiku, ali se neće definirati, pa je po tome granični između općeg i stručnog nazivlja.

Definicije za pojmove prve razine pokušat ćemo napraviti prilagodbom postojećih rječničkih definicija jer ti pojmovi predstavljaju prijelaz s općeg na stručni jezik. Jednom pojmu pridružen jedan naziv (preporučeni naziv) i eventualno skraćeni naziv. Bitno je odrediti istorodne pojmove.

Za isti pojam su moguće različite razine preciznosti definicije. U sklopu ovog projekta će se definicije pisati na način da svojom preciznošću zadovoljavaju razinu završene srednje škole.

U sklpu ovog projekta potrebno je udovoljiti zahtjevu ujednačenosti tj da pojedina područja budu pokrivena do približno iste dubine, tj. da se ne zalazi ni u jedno područje previše duboko, što je bila česta pogreška u ranijim projektima. Broj od 1400 pojmova nastojat će se maksimalno poštovati. Veći broj obrađenih pojmova znači više posla za terminologe i jezične savjetnike, a ne doprinosi "boljoj" uspješnosti projekta. Projekt će biti usješan ako se broj od 1400 pojmova pravilno rasporedi na matematičke pojmove do određene razine.

Konceptualni sustav, istorodni pojmovi, napraviti popis pojmova, definicije u prvom času nisu u središtu, napomena služi kao proširenje definicije - u njoj se mogu koristiti matematički simboli (latex), Dopisivanje služi za komunikaciju članova projekta i terminologa.

Četvrta terminološka radionica

AMS klasifikacija se obnavlja i dopunjuje svakih 10 godina. Akutalna klasifikacija je MSC2010

[1]

i pretraživanje na

[2]

Članci, prezentacije

2012. Bergovec, Marina; Runjaić, Siniša. Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology). // Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012), 19-22 June 2012, Madrid, Spain / Guadalupe Aguado de Cea et al. (ur.). Str. 231–241.

2012. Bergovec, Marina; Runjaić, Siniša. Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology). 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference „New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering“ (19.-22. lipnja 2012., Universidad Politécnica de Madrid).

Provjera pravopisa

Molim provjeriti pravopis (spell check) prije unosa zapisa.

Dokumenti koje imam i mogu poslati suradnicima na projektu na zahtjev

 • Maja Bratanić: Načelne napomene za početak rada u STRUNI (prezentacija)
 • Maja Lončar, Maja Bratanić: Terminološka definicija (prezentacija)
 • Marina Bergovec, Siniša Runjaić: Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology) (članak)
 • Marina Bergovec, Siniša Runjaić: Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology (prezentacija)
 • Siniša Runjaić: izvoz baze u XML (ID-preporučeni nazivi, definicije, sinonimi i ekvivalenti)
 • Ispis svih pojmova u PDF obliku
 • Ispis pojmova jednog obrađivača u PDF obliku