Predmet integrira statističke sadržaje s praktičnim znanjima i vještinama korištenja računalne tehnologije. Tijekom predavanja izlažu se nastavni sadržaji koji se potom realiziraju u praktičnom radu na vježbama. Praktični rad započet na vježbama dovršava se kod kuće ili u praktikumima na fakultetu i objavljuje na mrežnim stranicama, u pravilu do idućeg bloka predavanja odnosno vježbi.