Razvijanje vještine programiranja i usvajanje jednostavne metode za oblikovanje i dokumentiranje programa. Naglasak je na samostalnom radu studenata, te na izradi većih studijskih primjera.

Programske paradigme, metode i alati. Rekapitulacija klasičnog (funkcionalnog) pristupa programiranju. Osnovne ideje objektnog programiranja te usporedba s klasičnim pristupom uz postupno privikavanje na objektni pristup programiranju temeljeno na ranijem znanju proceduralnog programiranja. Odabrani dijelovi iz jezika UML (Unified Modelling Language - UML). Nužne naredbe programskog jezika C++.