varijabla

Izvor: Hrvatsko nazivlje u matematici
Skoči na: orijentacija, traži

Definicija: veličina koja se mijenja

Napomena: Katkad se naziv varijabla poistovjećuje sa znakom za tu varijablu i taj je znak obično sastavni dio izraza, a smisao je da se umjesto znaka mogu uvrštavati realni ili kompleksni brojevi ili elementi složenijih struktura, a da izraz i dalje ima smisla.

Dopušteni nazivi: promjenjivica

Suprotnica: matematička konstanta

Podređeni nazivi: nezavisna varijabla, zavisna varijabla, kompleksna varijabla

Simbol: \(x,y,X,Y,\dots\)

Engleske istovrijednice: variable


Struna ID: 32760

Obrađivač: Ivica Gusić

Faza obrade: zaključaj naziv

Vrsta riječi: imenica Rod: ženski Broj: jednina


Cilj projekta "Hrvatsko nazivlje u matematici" je na jednom mjestu prikupiti i obraditi sve hrvatske nazive koji na izravan ili neizravan način imaju veze s matematikom. Ako želite na bilo koji način doprinijeti ostvarenju ciljeva ovog projekta, molim javite se voditelju projekta na adresu goran.igaly@math.hr


Traženi pojmoviWMW naziv: variable

WMW definicija: A variable is a symbol on whose value a function, polynomial, etc., depends.

Primjeri: For example, the variables in the function \(f(x,y)\) are \(x\) and \(y\). A function having a single variable is said to be univariate, one having two variables is said to be bivariate, and one having two or more variables is said to be multivariate.

WMW See also: Bivariate, Coefficient, Complex Variable, Dependent Variable, Function, Independent Variable, Indeterminate, Monomial, Multivariate, Parameter, Polynomial, Real Variable, Term, Univariate, Unknown


Izvor: Stover, Christopher and Weisstein, Eric W. "Variable." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/Variable.html

Struna ID: 32760