Glavna stranica

Izvor: Hrvatsko nazivlje u matematici
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Cilj projekta "Hrvatsko nazivlje u matematici" je na jednom mjestu prikupiti i obraditi sve hrvatske nazive koji na izravan ili neizravan način imaju veze s matematikom. Rezultati rada na ovom projektu bit će trajno i u cijelosti javno dostupni kako bi svi potencijalni korisnici mogli na razne načine pregledavati sadržaj i davati svoje eventualne primjedbe. Razna sučelja prema izgrađenom nazivlju trebala bi biti središnje mjesto na kojem svi zainteresirani mogu dobiti točnu i pouzdanu informaciju o matematičkim pojmovima i njihovom pravilnom korištenju.

Za razliku od projekta "Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici - temeljni pojmovi" (HNM-Tempo) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost i koordiniranog od strane Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, projekt "Hrvatsko nazivlje u matematici" je samostalni i neovisni projekt koji će koristiti sva pozitivna iskustva rada na projektu HNM-Tempo, ali uz proširenja nužna za pravilnu obradu matematičkih naziva. Razlog ovome su ograničenja koja su bila nužna u sveobuhvatnoj strukovnoj bazi (Struna), a koja ne postoje u slučaju kada se radi o nazivlju jedne struke. U radu na ovom projektu nastojat će se ostvariti trajna suradnja s projektnim timom Strune, posebno s terminolozima iz IHJJ kako bi se osigurala konzistentna obrada novog nazivlja i mogućnost uklapanja u Strunu onog dijela baze podataka za koji u Struni postoje odgovarajuća polja.

Projekt je podijeljen na dva potprojekta:

  • Hrvatsko nazivlje u nastavi matematike - ovaj potprojekt služi prvenstveno učenicima osnovnih i srednjih škola, te njihovim nastavnicima. Tim potprojektom se obuhvaćaju svi pojmovi koji se javljaju u nastavi matematike u svim školama i sadrži definicije tih pojmova onako kako se nalaze u udžbenicima. Ispravljaju se neke nepravilnosti i nedosljednosti u postojećim udžbenicima.
  • Hrvatsko nazivlje u matematici 2 - korisnici ovog potprojekta su znanstvenici, stručnjaci koji u svojem radu koriste matematiku, studenti fakulteta na kojima se uče pojedini dijelovi matematike, prevoditelji tekstova u kojima se javljaju matematički nazivi, bibliotekari koji klasificiraju matematičke tekstove i svi ostali kojima je potrebna kratka, precizna i točna informacija o nekom matematičkom pojmu.

Inicijator i voditelj projekta, te urednik sadržaja projekta Hrvatsko nazivlje u matematici je dr. Goran Igaly

Želite li postati suradnik na ovom projektu, molim pošaljite kratki dopis voditelju projekta na adresu goran.igaly@math.hr

Neke korisne stranice

Za obrađivače